Xem thêm

70 bài tập Toán lớp 6 - Ôn tập phần Số học (Có lời giải) - Duy nhất trên VnDoc

Bạn đang học Toán lớp 6 và đang tìm tài liệu ôn tập phần Số học? Hãy đến với VnDoc để tìm hiểu và làm bài tập cùng chúng tôi. Chúng tôi đã tổng hợp...

Bạn đang học Toán lớp 6 và đang tìm tài liệu ôn tập phần Số học? Hãy đến với VnDoc để tìm hiểu và làm bài tập cùng chúng tôi. Chúng tôi đã tổng hợp 70 bài tập ôn tập phần Số học trong chương trình Toán lớp 6 và cung cấp lời giải chi tiết.

1. Toán lớp 6 Sách mới

Trước khi bắt đầu làm bài tập, hãy xem qua tài liệu Toán lớp 6 sách mới. VnDoc đã biên soạn và đăng tải nội dung giải bài tập Sách giáo trình (SGK), Sách bài tập (SBT) và tài liệu ôn thi Học kì 1 Toán 6. Dưới đây là một số chuyên mục bạn có thể tham khảo:

Nội dung tài liệu SGK

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
 • Toán lớp 6 sách Cánh Diều
 • Giải Toán 6
 • Giải SBT Toán 6

Tài liệu ôn thi Học kì 1 Toán 6

 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 Sách mới năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 1 sách Chân trời sáng tạo
 • Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
 • Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 Cánh Diều
 • Đề thi học kì 1 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2022

2. Bài tập Toán lớp 6 phần Số học

2.1. Đề bài phiếu bài tập Toán lớp 6 phần số học

Hãy cùng làm và giải bài tập Số học trong Toán lớp 6. Dưới đây là một số bài tập có trong phiếu bài tập:

 • Bài 1: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp.
 • Bài 2: Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 5.
 • Bài 3: Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số bằng hai cách.
 • Bài 4: Cho A và B là tập hợp các số tự nhiên. Hãy viết tập hợp A, B và tìm các phần tử thuộc A mà không thuộc B.
 • Bài 5: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 93,024.
 • Bài 6: Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang.
 • Bài 7: Tính tổng của dãy số sau: 1; 4; 7; 10; ...; 1000.
 • Bài 8: Tính nhanh các phép tính.

2.2. Lời giải phiếu bài tập Toán lớp 6 phần số học

Tại VnDoc, chúng tôi cung cấp lời giải chi tiết cho các bài tập phần Số học trong Toán lớp 6. Dưới đây là một số lời giải mẫu cho bài tập:

 • Lời giải bài 1: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp đã cho.
 • Lời giải bài 2: Viết tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số và tổng các chữ số bằng 5.
 • Lời giải bài 3: Viết tập hợp A các số tự nhiên có một chữ số bằng hai cách.
 • Lời giải bài 4: Tìm tập hợp A, B và các phần tử thuộc A mà không thuộc B.
 • Lời giải bài 5: Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 93,024.
 • Lời giải bài 6: Tìm số chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I.
 • Lời giải bài 7: Tính tổng của dãy số từ 1 đến 1000.
 • Lời giải bài 8: Tính nhanh các phép tính.

Đó là những bài tập ôn tập phần Số học trong Toán lớp 6 mà chúng tôi gửi đến các bạn. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng Toán hiệu quả. Hãy cùng VnDoc ôn tập và rèn luyện để thành công trong môn Toán!

1