Bài 96: Học cách viết một bài văn lập luận giải thích

Giới thiệu Trong quá trình học, chúng ta thường gặp phải các bài văn lập luận giải thích. Cách viết này được sử dụng để giải thích nội dung của một câu tục ngữ, một...

Giới thiệu

Trong quá trình học, chúng ta thường gặp phải các bài văn lập luận giải thích. Cách viết này được sử dụng để giải thích nội dung của một câu tục ngữ, một trích dẫn hay một khái niệm nào đó. Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được những bước cơ bản để viết một bài văn lập luận giải thích một cách thành công.

I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích

Cho đề văn: "Nhân dân ta có câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó."

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

a. Tìm hiểu đề

Đề văn yêu cầu bạn giải thích nội dung của câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Bạn cần giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của câu tục ngữ này. Đồng thời, bạn cũng cần giải thích cả nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ này.

b. Tìm ý

Trong bước này, bạn cần tìm kiếm các tri thức liên quan đến nội dung và ý nghĩa của câu tục ngữ. Có thể bạn sẽ cần tìm hiểu về khái niệm tục ngữ, ý nghĩa của từng từ trong câu, các biểu hiện và lợi ích mà câu tục ngữ mang lại, và những lí lẽ tạo nên ý nghĩa của câu tục ngữ.

2. Lập dàn ý

Trong bước này, bạn cần sắp xếp ý của mình thành các phần rõ ràng và theo đúng bố cục của một bài văn lập luận. Bố cục của bài văn giải thích bao gồm:

a. Mở bài

Dẫn vào vấn đề: Bạn có thể bắt đầu bằng cách nêu vai trò quan trọng của tri thức trong cuộc sống hoặc từ góc độ giá trị của câu tục ngữ. Sau đó, giới thiệu câu tục ngữ và khẳng định ý nghĩa sâu sắc của câu này.

b. Thân bài

Chia làm nhiều đoạn văn để trình bày ý theo trình tự phù hợp. Trong mỗi đoạn văn, bạn có thể giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ, nêu các ví dụ và mặt lợi của câu tục ngữ, và mở rộng vấn đề theo cách hiểu của bạn.

c. Kết bài

Khẳng định lại ý nghĩa của câu tục ngữ và rút ra bài học cho bản thân.

3. Viết bài

Khi đã có dàn ý, bạn tiến hành liên kết các ý để tạo thành các câu văn hoàn chỉnh. Bạn có thể mở rộng câu bằng cách thêm các trạng ngữ, quan hệ từ, cụm danh từ, động từ và tính từ. Sử dụng các từ láy, thành ngữ, và các phép tu từ để làm cho bài viết thú vị và hấp dẫn hơn. Đồng thời, đảm bảo bài viết của bạn tuân thủ các tiêu chí của văn nghị luận, bao gồm luận điểm rõ ràng, luận cứ phong phú, xác thực, đáng tin cậy và phương pháp lập luận thuyết phục.

4. Đọc lại và sửa chữa

Cuối cùng, hãy đọc lại bài viết của mình để kiểm tra các lỗi chính tả và ngữ pháp, cũng như chỉnh sửa và bổ sung những phần cần thiết. Nếu có thể, nên tham khảo các bài viết khác để so sánh và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của đề và phong cách viết của bạn.

II. Phân tích kiểu văn bản

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về việc viết một bài văn lập luận giải thích, chúng tôi sẽ phân tích một mẫu bài viết hoàn chỉnh.

Mở bài

Cách mở bài có thể bắt đầu bằng việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của tri thức trong cuộc sống hoặc bằng cách giới thiệu câu tục ngữ và khẳng định ý nghĩa sâu sắc của nó.

Thân bài

Trong phần thân bài, bạn có thể giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ và trình bày các biểu hiện và lợi ích của nó. Bạn cũng có thể mở rộng vấn đề bằng cách xem xét nhiều góc độ khác nhau và tránh cách hiểu phiến diện và cách viết máy móc.

Kết bài

Cuối cùng, trong phần kết bài, hãy khẳng định lại ý nghĩa của câu tục ngữ và rút ra bài học cho bản thân.

Giờ đây, bạn đã biết cách viết một bài văn lập luận giải thích một cách hiệu quả. Hãy áp dụng những bước này vào quá trình viết của bạn và hãy luôn lưu ý rằng việc học hỏi và trải nghiệm là một công việc không bao giờ ngừng lại. Chúc bạn thành công trong việc viết bài văn lập luận giải thích!

1