Bắt đầu từ 1/7/2020, Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới

Luật Giáo dục năm 2019 đã chính thức thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Tuy nhiên, so với quy...

Luật Giáo dục năm 2019 đã chính thức thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Tuy nhiên, so với quy định trước đây, Luật Giáo dục mới mang đến nhiều điểm mới đáng chú ý.

Phổ cập giáo dục

Theo Hiến pháp 2013, Nhà nước cam kết bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc và không thu học phí. Nghị quyết số 29-NQ/TW cũng quy định rằng, sau năm 2020, giáo dục bắt buộc phải phổ cập trên toàn quốc trong vòng 9 năm.

Theo Luật Giáo dục mới, giáo dục tiểu học được coi là giáo dục bắt buộc, và Nhà nước chịu trách nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và giáo dục trung học cơ sở. Ngoài ra, Nhà nước cũng đảm bảo kế hoạch và các điều kiện cần thiết để thực hiện phổ cập giáo dục.

Mọi công dân trong độ tuổi quy định đều có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc và đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục.

Miễn học phí cho học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không cần đóng học phí. Đối với các khu vực không có trường công lập, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ sẽ được quyết định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Trẻ em mầm non 5 tuổi ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và hải đảo sẽ được miễn học phí. Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở.

Image Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí.

Loại trường tư thục không vì lợi nhuận

Luật Giáo dục mới bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và quy định chi tiết vị trí, chức năng, và thành phần của hội đồng trường. Điều này nhằm thúc đẩy sự phát triển của các trường tư thục và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Luật Giáo dục cũng rõ ràng quy định về tính liên thông, phân luồng và hướng nghiệp trong giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và ban hành chương trình giáo dục sau khi được hội đồng quốc gia thẩm định.

Trình độ đào tạo của giáo viên

Luật Giáo dục quy định rõ chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Giáo viên mầm non cần có trình độ từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, giáo viên tiểu học cần có trình độ từ trung cấp sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên, và giáo viên trung học cơ sở cần có trình độ từ cao đẳng sư phạm lên cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân trong ngành đào tạo giáo viên, giáo viên cần có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên đại học cần có trình độ từ đại học lên thạc sĩ.

Luật Giáo dục cũng giao Chính phủ quy định lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở để đảm bảo chất lượng đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp.

Image Sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Hỗ trợ cho sinh viên sư phạm

Luật Giáo dục quy định rằng học sinh và sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt khóa học. Tuy nhiên, sau 2 năm tốt nghiệp, nếu không làm việc trong ngành giáo dục hoặc không đủ thời gian quy định, người được hỗ trợ phải bồi hoàn khoản kinh phí đã nhận từ Nhà nước. Thời hạn tối đa để hoàn trả bằng thời gian đào tạo.

Học sinh và sinh viên sư phạm cũng được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí. Điều này nhằm giải quyết những hạn chế của chính sách miễn học phí hiện hành.

Bảo đảm nguồn lực tài chính

Luật Giáo dục đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm nguồn lực tài chính cho giáo dục. Nhà nước sẽ ưu tiên hàng đầu trong việc bố trí ngân sách giáo dục, đảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo ít nhất 20% tổng chi ngân sách.

Ngoài ra, Luật Giáo dục cũng quy định chặt chẽ việc quản lý nguồn thu, chi tài chính và quản lý tài sản theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Quản lý sử dụng tài sản công đối với các cơ sở giáo dục công lập. Luật cũng yêu cầu công khai tài chính và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và thuế theo quy định của pháp luật.

Với những điểm mới này, Luật Giáo dục đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong phát triển giáo dục tại Việt Nam.

Ảnh: Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí.

1