Công thức tính thể tích nguyên tử: Những kiến thức cơ bản bạn cần biết

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ công thức tính thể tích nguyên tử, một khái niệm quan trọng trong hóa học. Với các bài tập minh họa và lời giải chi tiết, bạn...

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ công thức tính thể tích nguyên tử, một khái niệm quan trọng trong hóa học. Với các bài tập minh họa và lời giải chi tiết, bạn sẽ dễ dàng áp dụng công thức này vào việc giải quyết các bài tập liên quan đến tính thể tích nguyên tử.

Công thức tính thể tích nguyên tử - Hiểu rõ hơn

Khi biết bán kính nguyên tử, ta có thể tính được thể tích nguyên tử. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể dự đoán và tính toán kích thước của một nguyên tử chỉ bằng thông tin về bán kính.

Trong công thức tính thể tích nguyên tử, chúng ta coi nguyên tử có dạng hình cầu. Theo đó:

  • r là bán kính nguyên tử
  • V là thể tích nguyên tử

Những điều cần biết

Trước khi bước vào công thức tính thể tích nguyên tử, hãy hiểu rõ rằng trong nguyên tử, các hạt nhân và electron chuyển động xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu. Điều này giúp chúng ta dễ dàng dùng công thức hình cầu để tính toán thể tích nguyên tử.

Mở rộng kiến thức

Ngoài công thức tính thể tích nguyên tử, chúng ta cũng có thể tính khối lượng riêng khi biết thể tích và khối lượng của một chất. Điều này giúp chúng ta có thể xác định khối lượng riêng của một chất dựa trên các thông số cơ bản.

Bài tập minh họa

Hãy xem bài tập minh họa dưới đây để thấy rõ hơn cách áp dụng công thức tính thể tích nguyên tử:

Công thức tính thể tích nguyên tử

Câu 1: Nguyên tử Al có bán kính 1,43 Å và có nguyên tử khối là 27u. Khối lượng riêng của Al bằng bao nhiêu gam/cm3, biết rằng trong tinh thể nhôm các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe trống?

A. 1,96 gam/cm3 B. 2,7 gam/cm3 C. 3,64 gam/cm3 D. 1,99 gam/cm3

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta cần tính trong 1 mol Al:

  • V1 là thể tích của một nguyên tử Al
  • V là thể tích các nguyên tử nhôm trong 1 mol nhôm
  • Vtt là thể tích 1 mol tinh thể nhôm
  • ρ là khối lượng riêng của nhôm

Sau khi tính toán, chúng ta sẽ có đáp án chính xác là B. 2,7 gam/cm3.

Câu 2: Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng 1,28 Å. Khối lượng riêng của nguyên tử crom là?

A. 9,83 g/cm3 B. 2,47 g/cm3 C. 5,20 g/cm3 D. 5,92 g/cm3

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta cần tính trong 1 mol Crom:

  • V1 là thể tích của một nguyên tử Crom
  • ρ là khối lượng riêng của Crom

Sau khi tính toán, chúng ta sẽ có đáp án chính xác là A. 9,83 g/cm3.

Câu 3: Magie có khối lượng mol là 24,31g/mol và khối lượng riêng là 1,738g/cm3. Thể tích trung bình của một nguyên tử magie theo cm3 là?

A. 2,32.10-23 cm3 B. 2,43. 10-23 cm3 C. 2,52. 10-23 cm3 D. 2,63. 10-23 cm3

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta cần tính thể tích 1 mol nguyên tử Magie và từ đó tính thể tích trung bình của một nguyên tử.

Sau khi tính toán, chúng ta sẽ có đáp án chính xác là A. 2,32.10-23 cm3.

Với những kiến thức về công thức tính thể tích nguyên tử và các bài tập minh họa trên, bạn đã có thể tự tin áp dụng và giải quyết các bài tập liên quan đến tính thể tích nguyên tử. Hãy tiếp tục rèn luyện kiến thức và thực hành để trở thành một chuyên gia về hóa học!

Ảnh minh họa: Công thức tính thể tích nguyên tử

Đáp án: Bài viết được tham khảo từ vietjack.com

1