Tuyển tập Công thức Dòng điện không đổi của Vật Lí lớp 11: Tổng quan chi tiết

Chương 2: Dòng điện không đổi Giới thiệu Bạn đang học môn Vật Lí lớp 11 và cần tổng hợp lại những kiến thức về Dòng điện không đổi? Bài viết này sẽ cung cấp...

Chương 2: Dòng điện không đổi Chương 2: Dòng điện không đổi

Giới thiệu

Bạn đang học môn Vật Lí lớp 11 và cần tổng hợp lại những kiến thức về Dòng điện không đổi? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tất cả công thức quan trọng trong chương trình môn Vật Lí lớp 11.

Các công thức dòng điện không đổi

Cường độ dòng điện

Mật độ dòng điện

Đèn (hoặc các dụng cụ tỏa nhiệt)

Điện trở

Dòng điện định mức

Ghép điện trở

  • Ghép nối tiếp: RAB = R1 + R2 + .... + Rn ; UAB = U1 + U2 + .... + Un ; IAB = I1 = I2 = .... = In
  • Ghép song song: UAB = U1 = U2 = .... = Un ; IAB = I1 + I2 + .... + In

Bài toán đun nước bằng điện trở mắc nối tiếp hoặc mắc song song

  • Nếu dùng R1 nối tiếp R2, thời gian đun sôi là: tnt = t1 + t2
  • Nếu dùng R1 song song R2, thời gian đun sôi là: ...

Công thức điện năng và công suất điện

Bài toán công suất mạch điện nối tiếp và song song

  • Nếu 2 điện trở R1 nối tiếp R2 mắc vào mạch điện có hiệu điện thế U, công suất tiêu thụ là Pnt
  • Nếu 2 điện trở R1 song song R2 mắc vào mạch điện có hiệu điện thế U, công suất tiêu thụ là Pss

Công thức chi tiết:

...

Công thức định luật Ôm

Định luật Ôm toàn mạch

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

...

Công thức ghép nguồn điện thành bộ

Ghép nối tiếp

...

Kết luận

Như vậy, ở bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tuyển tập công thức Dòng điện không đổi từ chương trình môn Vật Lí lớp 11. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có thể tổng kết lại kiến thức và chuẩn bị cho các bài thi môn Vật Lí 11 một cách hiệu quả.

Đừng quên đọc thêm các bài tóm tắt công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng khác trên ví dụ.com để làm chủ hoàn toàn môn học này!

1