Đo Khối Lượng - Kiến thức Vật Lý 6

Giới thiệu Bạn đã từng tự hỏi về khối lượng và cách đo khối lượng của một vật? Trên thực tế, khối lượng là một khái niệm cơ bản trong Vật Lý. Trong bài viết...

Giới thiệu

Bạn đã từng tự hỏi về khối lượng và cách đo khối lượng của một vật? Trên thực tế, khối lượng là một khái niệm cơ bản trong Vật Lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm khối lượng và cách đo khối lượng một cách chính xác.

Khái niệm và cách đo khối lượng

Khối lượng là gì?

Khối lượng là lượng chất tạo nên một vật. Một vật càng lớn khối lượng, thì nó càng nặng.

Đo khối lượng

Đo khối lượng của một vật là so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của một vật được chọn làm đơn vị. Trên thực tế, trong hệ thống đo lường của Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kg).

Đơn vị khối lượng

Trong hệ thống đo lường hợp pháp của Việt Nam, đơn vị đo khối lượng là kilôgam (kg). Bên cạnh đó, còn sử dụng các đơn vị khác như tấn, tạ, và yến. Đơn vị nhỏ hơn kg bao gồm lạng (hg), gam (g), miligam (mg) và nhiều đơn vị khác.

Dụng cụ đo khối lượng

Để đo khối lượng, người ta sử dụng các loại cân như cân đòn (cân treo), cân tạ, cân đồng hồ, cân tiểu li, cân y tế, và cân Rô-béc-van. Các cân này đều có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.

Cân Rô-béc-van Hình ảnh minh họa về cân Rô-béc-van

Cách dùng cân Rô-béc-van để cân một vật

  • Điều chỉnh cân sao cho khi chưa cân đòn cân nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa. Đó là việc điều chỉnh số 0.
  • Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái, đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.
  • Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của vật đem cân.

Lưu ý: Cân Rô-béc-van cũng có loại không có thanh chia độ. Giới hạn đo của cân chính là tổng số giá trị ghi trên các quả cân trong hộp và độ chia nhỏ nhất là giá trị ghi trên quả cân nhỏ nhất ở trong hộp.

Cách đo khối lượng

Muốn đo khối lượng của một vật một cách chính xác, ta cần:

  • Ước lượng khối lượng cần đo để chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
  • Điều chỉnh kim chỉ vạch số 0 trước khi cân.
  • Đặt cân và đặt mắt nhìn đúng cách.
  • Đọc và ghi kết quả đo đúng quy định.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về khối lượng và cách đo khối lượng một vật. Qua bài viết này, chúng ta hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm khối lượng và cách đo khối lượng một cách chính xác.

1