Tạo bài trình chiếu - Giải vở bài tập Tin học lớp 4 Bài 7

Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 7: Tạo bài trình chiếu Bạn đã từng cảm thấy khó khăn khi tạo bài trình chiếu? Bài viết này sẽ giúp bạn...

Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 7: Tạo bài trình chiếu Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 7: Tạo bài trình chiếu

Bạn đã từng cảm thấy khó khăn khi tạo bài trình chiếu? Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện nhiệm vụ đó một cách dễ dàng và tự tin. Mời bạn cùng khám phá cách tạo bài trình chiếu hiệu quả!

Câu 1: Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

Trong câu hỏi này, chúng ta cần đánh dấu √ vào phần mềm không phải là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt. Các phần mềm có thể lựa chọn bao gồm:

 • VietKey
 • Unikey
 • File Explorer
 • EVKey

Vậy, phần mềm không phải là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt là File Explorer.

Câu 2: Kiểu gõ tiếng Việt phổ biến

Trong câu hỏi này, chúng ta cần đánh dấu √ vào hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến. Các kiểu gõ tiếng Việt bao gồm:

 • VNI và VIQR
 • Telex và VNI
 • Telex và VIQR
 • Vietkey và Unikey

Vậy, hai kiểu gõ tiếng Việt phổ biến là VNI và VIQR.

Câu 3: Kiểu gõ Telex

Câu hỏi này yêu cầu điền các phím cần gõ (theo kiểu gõ Telex) để tạo thành các chữ cần có. Các phím và chữ tương ứng bao gồm:

 • ă - as
 • á - as
 • â - aa
 • à - af
 • ê - ee
 • ạ - aj
 • ư - uw
 • ă - aw
 • ô - oo
 • ố - oos
 • đ - dd
 • ộ - ooj

Vậy, phím cần gõ cho các chữ cần có là: ă-as, á-as, â-aa, à-af, ê-ee, ạ-aj, ư-uw, ă-aw, ô-oo, ố-oos, đ-dd, ộ-ooj.

Câu 4: Gõ tiếng Việt theo kiểu Telex

Chúng ta cần đánh dấu √ vào cách gõ tiếng Việt đúng từ "Trường học" theo kiểu Telex. Các cách gõ đều có thể chứa lỗi, trừ một cách duy nhất. Các cách gõ bao gồm:

 • Truwongf hoc
 • Truwowngf hocf
 • Truong hoc
 • Trwongf hocj

Vậy, cách gõ tiếng Việt đúng là Truong hoc.

Câu 5: Gõ tiếng Việt có nghĩa

Câu hỏi này yêu cầu chọn bạn nào đã gõ thiếu hoặc sai phím để được từ tiếng Việt có nghĩa. Trong danh sách các câu trả lời, chỉ có một câu trả lời đáp ứng yêu cầu. Câu trả lời đúng là Trải nghiệm cần được viết là Trai nghieemj.

Câu 6: Khởi động phần mềm trình chiếu

Câu hỏi này yêu cầu chọn biểu tượng cần nháy đúp để khởi động phần mềm trình chiếu. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong hình dưới đây. Biểu tượng đúng là hình thứ nhất.

Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 7: Tạo bài trình chiếu

Câu 7: Khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

Chúng ta cần điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống phù hợp. Dựa trên những gì đã học, chúng ta có thể trả lời câu hỏi như sau:

 • Em cần khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt trước khi bắt đầu soạn bài trình chiếu để có thể gõ được tiếng Việt. (Đ)
 • Không cần khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, em vẫn có thể gõ được tiếng Việt trong bài trình chiếu. (S)
 • Có rất nhiều phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt. (Đ)
 • Em có thể gõ tiếng Việt theo kiểu VNI hoặc Telex. (Đ)
 • Sau khi khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, em sẽ bật qua lại được giữa hai chế độ gõ là (tiếng Việt) và (tiếng Anh). (Đ)
 • Sau khi khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt và bật chế độ gõ (tiếng Anh), em không thể gõ được tiếng Việt trong bài trình chiếu. (S)

Câu 8: Gõ tiếng Việt theo kiểu Telex

Câu hỏi này liên quan đến việc chọn nguyên nhân gây ra hiện tượng gõ tiếng Việt không thành công theo kiểu Telex. Chúng ta cần đánh dấu √ vào nguyên nhân không phải là nguyên nhân gây hiện tượng đó. Các nguyên nhân bao gồm:

 • Trong phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, bạn An đã chọn kiểu gõ VNI.
 • Bạn An chưa khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt.
 • Bạn An đã khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, nhưng lại bật chế độ gõ (tiếng Anh).
 • Bạn An khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt sau khi khởi động phần mềm PowerPoint.

Vậy, nguyên nhân không phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng gõ tiếng Việt không thành công theo kiểu Telex là Trong phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, bạn An đã chọn kiểu gõ VNI.

Câu 9: Tạo bài trình chiếu

Theo yêu cầu của câu hỏi, chúng ta cần tạo một bài trình chiếu gồm bốn trang để giới thiệu về một môn thể thao mà bạn yêu thích. Các trang trong bài trình chiếu bao gồm:

 • Trang 1: Tên môn thể thao.
 • Trang 2: Hình ảnh minh hoạ của môn thể thao.
 • Trang 3: Cách chơi.
 • Trang 4: Lợi ích khi chơi môn thể thao.

Sau khi tạo bài trình chiếu, hãy lưu tệp với tên The thao vào thư mục của bạn và thoát khỏi phần mềm.

Để tạo bài trình chiếu, tuân theo các bước sau:

Bước 1: Khởi động phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt bằng cách nháy đúp vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 7: Tạo bài trình chiếu trên màn hình nền. Giao diện chính của phần mềm sẽ hiển thị.

Bước 2: Khởi động phần mềm trình chiếu bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 7: Tạo bài trình chiếu.

Bước 3: Tạo bốn trang chiếu, gõ nội dung và chèn hình ảnh. Hãy nhớ rằng bạn có thể chèn hình ảnh của chính bạn khi tập luyện thể thao, không nhất thiết phải giống với bài mẫu.

Bước 4: Lưu tệp trình chiếu vào thư mục của bạn bằng cách chọn lệnh Save trong bảng chọn File. Chọn tên tệp là The thao.

Bước 5: Nháy chuột vào nút X để thoát khỏi phần mềm.

Đó là cách tạo bài trình chiếu một cách đơn giản và hiệu quả. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng kiến thức này vào công việc và đạt được kết quả tốt. Chúc bạn thành công!

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
1