Cách tính cường độ điện trường tại một điểm

Hình minh họa cường độ điện trường tại một điểm Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính cường độ điện trường tại một điểm. Chúng ta sẽ giải chi tiết các phương pháp...

Cường độ điện trường Hình minh họa cường độ điện trường tại một điểm

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính cường độ điện trường tại một điểm. Chúng ta sẽ giải chi tiết các phương pháp và cung cấp ví dụ để giúp bạn ôn tập và làm bài tập về chủ đề này.

Phương pháp & Ví dụ

  • E→M có phương nằm trên đường thẳng nối điện tích điểm Q với điểm M.
  • E→M có chiều đi ra nếu Q dương, có chiều đi vào nếu Q âm.
  • Độ lớn của cường độ điện trường được tính bằng EM (V/m).

Ví dụ 1: Xác định vector cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q = 2.10-8 C một khoảng 3 cm. Hướng dẫn:

  • Do q > 0, véc-tơ E có gốc đặt tại M, chiều đi ra xa điện tích q.
  • Độ lớn: V/m.

Ví dụ 2: Một điện tích q trong nước (ε = 81) gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 26 cm một điện trường E = 1,5.104 V/m. Hỏi tại điểm N cách điện tích q một khoảng r = 17 cm có cường độ điện trường bằng bao nhiêu? Hướng dẫn:

  • Độ lớn EM ≈ 3,5.104 V/m.

Ví dụ 3: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB. b. Nếu đặt tại M một điện tích q0 = -10-2 C thì lực điện tác dụng lên nó có độ lớn là bao nhiêu? Xác định phương chiều của lực này.

Ví dụ 4: Một electron có q = -1,6.10-19 C và khối lượng của nó bằng 9,1.10-31 kg. Xác định độ lớn gia tốc a mà e thu được khi đặt trong điện trường đều E = 100 V/m.

Bài tập

Bài 1: Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 cm, một điện trường có cường độ E = 30000V/m. Độ lớn điện tích Q bằng bao nhiêu?

Bài 2: Một điện tích q trong dầu gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 10 cm, một điện trường có cường độ E = 25.104 V/m. Hỏi tại N cường độ điện trường 9.104 V/m cách điện tích khoảng bằng bao nhiêu?

Bài 3: Điện tích điểm q = -3.10-6 được đặt tại điểm mà tại đó điện trường có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống và cường độ điện trường. Xác định phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q?

Bài 4: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q < 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 49 V/m, tại B là 16 V/m. a. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB. b. Nếu đặt tại M một điện tích q0 = 2.10-2 C thì lực điện tác dụng lên nó có độ lớn là bao nhiêu? Xác định phương chiều của lực này.

Sau đây là một số sản phẩm đáng chú ý đang được giảm giá trên Shopee:

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

Hãy tranh thủ săn sale trên Shopee ngay!

1