Cách sử dụng this, that, these và those

This. that. these và those trong tiếng Anh Bạn có từng thắc mắc về cách sử dụng đại từ this, that, these và those trong tiếng Anh? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi...

This. that. these và those trong tiếng Anh

Bạn có từng thắc mắc về cách sử dụng đại từ this, that, these và those trong tiếng Anh? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số điểm trong việc sử dụng các đại từ này.

Khi nào sử dụng "this" và "these"?

Chúng ta sử dụng this (số ít) và these (số nhiều) như các đại từ sau:

 • Để nói về người hoặc vật gần chúng ta:

  • This is a nice cup of tea. (Đây là một tách trà ngon)

  • Whose shoes are these? (Những chiếc giày của ai đây?)

 • Để giới thiệu người:

  • This is Janet. (Đây là Janet)

  • These are my friends, John and Michael. (Đây là những người bạn của tôi, John và Michael)

Lưu ý: Chúng ta không nói "These are John and Michael", mà chúng ta sử dụng "This is John and Michael".

 • Để giới thiệu chính chúng ta khi bắt đầu nói chuyện trên điện thoại.

  • Hello, this is David, can I speak to Sally?

Khi nào chúng ta sử dụng "that" và "those"?

Chúng ta sử dụng that (số ít) và those (số nhiều) như các đại từ sau:

 • Để nói về người hoặc vật không gần chúng ta:

  • What's that? (Đó là gì vậy?)

  • This is our house, and that's Rebecca's house over there. (Đây là nhà chúng ta, và đó là nhà của Rebecca ở đằng kia)

  • Those are very expensive shoes. (Đó là những chiếc giày rất đắt tiền)

 • Chúng ta cũng sử dụng "that" để chỉ điều mà người nào đó làm hoặc nói trước đó.

  • Shall we go to the cinema? (Chúng ta sẽ đi tới rạp chiếu phim chứ?)

  • Yes, that's a good idea. (Đó là một ý kiến hay đó)

  • I've got a new job. (Tôi đã có một công việc mới)

  • That's great. (Tuyệt vời)

  • I'm very tired. (Tôi mệt)

  • Why is that? (Sao vậy?)

Khi nào sử dụng this, these, that, those dùng đi chung với danh từ

mẹo phân biệt this và that This, That, These & Those là các đại từ chỉ định (demonstrative pronouns) chỉ ra cụ thể đối tượng được nhắc đến trong câu.

Chúng ta sử dụng this, these, that,those để chỉ trạng thái gần hoặc xa.

Chúng ta sử dụng thisthese cho những người và vật ở gần chúng ta:

 • We have lived in this house for twenty years. (Chúng tôi đã sống ở căn nhà này được 20 năm rồi)

 • Have you read all of these books? (Bạn đã đọc hết những cuốn sách này chưa?)

Và chúng ta sử dụng thatthose cho những người hoặc vật ở xa chúng ta:

 • Who lives in that house? (Ai sống ở căn nhà đó?)

 • Who are those people? (Những người đó là ai?)

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn về cách dùng this, that, these, và those đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng những đại từ này. Hãy thường xuyên truy cập Youcan để đọc thêm các kiến thức bổ ích về tiếng Anh nhé!

1