Xem thêm

Chương trình mới lớp 10 – Những điều phụ huynh, học sinh cần biết

Từ năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 10 sẽ chính thức học sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Điều này đòi hỏi phụ huynh và học...

Chương trình mới lớp 10

Từ năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 10 sẽ chính thức học sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Điều này đòi hỏi phụ huynh và học sinh đang chuẩn bị lên lớp 10 phải nắm được những thông tin cơ bản liên quan đến vấn đề này. Đồng thời, cần chủ động chuẩn bị sớm để tránh hoang mang và nhanh chóng thích nghi khi bước vào năm học đầu cấp.

Mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông mới

Chương trình GDPT mới 2018 nhằm giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức và kĩ năng đã học vào đời sống, tự học suốt đời, và có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Hơn nữa, học sinh sẽ biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú. Nhờ đó, họ có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Trong chương trình giáo dục trung học phổ thông, học sinh sẽ phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân. Họ cũng sẽ có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, và khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình GDPT 2018 là giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung như: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Những năng lực đặc thù sẽ được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định như ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ và thể chất.

Những điểm khác biệt của chương trình mới so với chương trình hiện hành

Các môn học lớp 10 chương trình mới

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình lớp 10 sẽ chỉ còn bao gồm 8 môn học bắt buộc và các em được lựa chọn thêm các môn học không bắt buộc. Các môn học bắt buộc bao gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động hướng nghiệp, Hoạt động giáo dục của địa phương, và Môn Lịch sử.

Các môn học mà các em học sinh được lựa chọn được chia thành 3 nhóm bao gồm nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật), nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học), và nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Các em học sinh có quyền tự do lựa chọn tổ hợp 5 môn học từ 3 nhóm trên. Tuy nhiên, mỗi nhóm môn, các em phải chọn ít nhất 1 môn học.

Thay đổi về Sách giáo khoa

Để thực hiện mục tiêu cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh sách giáo khoa. Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 10 thuộc 3 bộ sách khác nhau, bao gồm Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Sách giáo khoa lớp 10 Học sinh sẽ học sách giáo khoa mới với nhiều bộ từ các nhà xuất bản khác nhau chứ không thống nhất chỉ 1 bộ sách giáo khoa như trước đây.

Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu trước về chương trình học và nội dung các môn học của 3 bộ sách giáo khoa này tại website taphuan.nxbgd.vn và website sachcanhdieu.com để nắm được thông tin chi tiết.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài viết "Những thay đổi trong chương trình lớp 10 mới" để có thể nắm được tổng quan các kiến thức các môn học trong chương trình mới.

Danh mục sách lớp 10 chương trình mới

 • Sách Ngữ văn 10, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Ngữ văn 10, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Ngữ văn 10, Tập một (Cánh Diều)
 • Ngữ văn 10, Tập hai (Cánh Diều)
 • Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10 (Cánh Diều)
 • Toán 10, Tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Toán 10, Tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Toán 10, Tập một (Cánh Diều)
 • Toán 10, Tập hai (Cánh Diều)
 • Chuyên đề học tập Toán 10 (Cánh Diều)
 • Tiếng Anh 10 Global Success
 • Tiếng Anh 10 Friends Global
 • Tiếng Anh 10 THiNK
 • Tiếng Anh 10 English Discovery
 • Tiếng Anh 10 Macmillan Move On
 • Tiếng Anh 10 Explore New Worlds
 • Tiếng Anh 10 Bright
 • Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World
 • Tiếng Anh 10 C21-Smart
 • Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Kết nối tri thức với cuộc sống)
 • Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hãy chuẩn bị tốt để bạn và con bạn có một năm học 10 thành công!

1