Công nghệ 11 Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể - Sáng tạo và Hiệu quả

Công nghệ 11 là một môn học thú vị và hữu ích, mang đến những kiến thức quan trọng về biểu diễn vật thể. Trong bài học này, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức...

Công nghệ 11 là một môn học thú vị và hữu ích, mang đến những kiến thức quan trọng về biểu diễn vật thể. Trong bài học này, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức về các bài Mặt cắt và hình cắt, Hình chiếu trục đo và cách trình bày bản vẽ kĩ thuật theo các tiêu chuẩn.

Chuẩn bị cho thí nghiệm

Trước khi bắt đầu thực hành, chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu cần thiết. Đó là bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật bao gồm thước, êke, compa và các loại bút chì cứng và mềm, tẩy. Ngoài ra, chúng ta cần chuẩn bị giấy vẽ khổ A4 hoặc giấy kẻ ô để bắt đầu thực hành. Đừng quên sách giáo khoa - bạn sẽ cần nó!

Nội dung thực hành

Thực hành trong bài này yêu cầu chúng ta đọc và hình dung hình dạng vật thể từ bản vẽ hai hình chiếu. Sau đó, chúng ta sẽ vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt trên hình chiếu đứng và hình chiếu trục đo của vật thể. Cuối cùng, chúng ta sẽ ghi các kích thước của vật thể lên các hình chiếu vuông góc.

Các bước tiến hành

Bước 1: Đọc và hình dung bản vẽ

Khi đọc bản vẽ hai hình chiếu, chúng ta cần phân tích từng phần và đối chiếu giữa các hình chiếu để hiểu được hình dạng của từng bộ phận vật thể.

Hình 6.1 Hình chiếu của ổ trục Hình chiếu của ổ trục cho thấy rằng:

  • Hình chiếu đứng gồm 2 phần với kích thước khác nhau: phần trên có chiều cao 28 và đường kính 30, phần dưới có chiều cao 12 và chiều dài 60.

Hình 6.2 Phân tích hình chiếu

  • Trên hình chiếu bằng, phần trên tương ứng với vòng tròn lớn ở giữa, còn phần dưới tương ứng với hình chữ nhật bao ngoài. Do đó, phần trên thể hiện hình trụ và phần dưới thể hiện hình hộp chữ nhật.

  • Hình chiếu đứng của phần hình trụ có hai nét đứt chạy suốt chiều cao tương ứng với đường tròn 14 ở hình chiếu bằng, thể hiện lỗ hình trụ ở giữa.

  • Trên hình chiếu đứng của phần hình hộp có hai nét đứt ở hai bên tương ứng với phần khuyết tròn ở hình chiếu bằng, thể hiện hai rãnh trên đế hình hộp.

Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba

Sau khi hiểu hình dạng của vật thể, chúng ta sẽ vẽ hình chiếu cạnh từ hai hình chiếu đã có. Hãy tỉ mỉ vẽ từng bộ phận như cách vẽ giá chữ L trong bài 3.

Hình 6.3 Hình dạng của ổ trục, 6.4 Vẽ hình chiếu thứ ba

Bước 3: Vẽ hình cắt

Khi vẽ hình cắt trên hình chiếu đứng, chúng ta cần xác định vị trí mặt phẳng cắt. Nếu hình chiếu đứng là hình đối xứng, chúng ta chỉ cần vẽ một nửa hình cắt ở bên phải trục đối xứng.

Hình 6.5 Hình cắt của ổ trục

Để ổ trục, vì hình chiếu đứng có tính đối xứng, chúng ta chọn mặt phẳng cắt đi qua rãnh trên để hiển thị lỗ chính giữa của ổ trục và song song với mặt phẳng hình chiếu đứng. Phần đặc của vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt được kẻ gạch gạch. Hình cắt một nửa ổ trục sẽ thể hiện rõ hơn lỗ, chiều dày của ống rãnh và chiều dày của đế.

Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo

Cách vẽ hình chiếu trục đo, bạn có thể xem ví dụ ở bảng 5.1, bài 5. Các bước khác như chọn tỉ lệ và bố trí các hình, vẽ mờ các hình bằng nét mảnh, kiểm tra bản vẽ, tẩy xoá các nét dựng hình, ghi kích thước và kẻ và ghi nội dung khung tên tương tự bài 3.

Kết luận

Sau khi thực hành bài Biểu diễn vật thể, chúng ta sẽ có khả năng đọc hiểu bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản, biết cách vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt và hình chiếu trục đo từ bản vẽ hai hình chiếu. Điều này là rất quan trọng trong việc hiểu và biểu diễn các vật thể trong công nghệ.

1