Xem thêm

Công thức tính vận tốc trung bình lớp 10: Học cách tính nhanh và chính xác

Giới thiệu Bạn đang học môn Vật lí lớp 10 và muốn nắm vững công thức tính vận tốc trung bình? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và áp dụng công thức này...

Giới thiệu

Bạn đang học môn Vật lí lớp 10 và muốn nắm vững công thức tính vận tốc trung bình? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ và áp dụng công thức này một cách dễ dàng. Bạn sẽ tìm thấy các ví dụ minh họa cùng lời giải chi tiết và bài tập tự luyện để rèn kỹ năng của mình.

Công thức tính vận tốc trung bình lớp 10 (hay, chi tiết)

1. Công thức

Công thức tính vận tốc trung bình là: v=Δd/Δt

Trong đó:

 • Δd: độ dịch chuyển
 • Δt: thời gian dịch chuyển

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40 km/h. Sau đó, ô tô quay trở về A với tốc độ 60 km/h. Giả sử ô tô luôn chuyển động thẳng đều. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.

 • A. 48 km/h.
 • B. 50 km/h.
 • C. 0 km/h.
 • D. 60 km/h.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là C

Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi và về: vtb = Δd/Δt = 0/ (t1 + t2) = 0 km/h

Ví dụ 2: Một chiếc thuyền đi xuôi dòng 1,6 km rồi quay đầu đi ngược dòng 1,2 km. Toàn bộ chuyến đi mất 45 phút. Hãy tính vận tốc trung bình của thuyền.

 • A. 2,1 km/h.
 • B. 1,6 km/h.
 • C. 3,7 km/h.
 • D. 0,5 km/h.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là D

Đổi 45 phút = 0,75 giờ Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu (lúc xuôi dòng). Độ dịch chuyển: d = d1 + d2 = 1,6 - 1,2 = 0,4 km hướng xuôi dòng. Vận tốc trung bình: v = d/Δt = 0,4/0,75 = 0,53 km/h hướng xuôi dòng.

3. Bài tập

Bài 1: Một người bơi dọc trong bể bơi dài 50 m. Bơi từ đầu bể đến cuối bể mất 20 s, bơi tiếp từ cuối bể quay về đầu bể mất 22 s. Xác định vận tốc trung bình trong trường hợp bơi từ đầu bể đến cuối bể.

 • A. 2,5 m/s.
 • B. 2,3 m/s.
 • C. 2 m/s.
 • D. 1,1 m/s.

Đáp án đúng là A

Bài 2: Một người bơi dọc trong bể bơi dài 50 m. Bơi từ đầu bể đến cuối bể mất 20 s, bơi tiếp từ cuối bể quay về đầu bể mất 22 s. Xác định vận tốc trung bình trong trường hợp bơi từ cuối bể về đầu bể.

 • A. 2,27 m/s.
 • B. -2,5 m/s.
 • C. -2,27 m/s.
 • D. 2,5 m/s.

Đáp án đúng là C

Bài 3: Một người bơi dọc trong bể bơi dài 50 m. Bơi từ đầu bể đến cuối bể mất 20 s, bơi tiếp từ cuối bể quay về đầu bể mất 22 s. Xác định vận tốc trung bình trong trường hợp bơi cả đi lẫn về.

 • A. 2,5 m/s.
 • B. 0 m/s.
 • C. -2,27 m/s.
 • D. -2,5 m/s.

Đáp án đúng là B

Bài 4: Một ô tô chạy thử nghiệm trên một đoạn đường thẳng. Cứ 5 s thì có một giọt dầu từ động cơ của ô tô rơi thẳng xuống mặt đường. Hình 1.1. cho thấy mô hình các giọt dầu để lại trên mặt đường.

Công thức tính vận tốc trung bình lớp 10 (hay, chi tiết)

Ô tô chuyển động trên đường này với vận tốc trung bình là:

 • A. 12,5 m/s.
 • B. 15 m/s.
 • C. 30 m/s.
 • D. 25 m/s.

Đáp án đúng là B

Bài 5: Một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 40 km/h. Sau đó, ô tô quay trở về A với tốc độ 60 km/h. Giả sử ô tô luôn chuyển động thẳng đều. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường đi và về.

 • A. 48 km/h.
 • B. 50 km/h.
 • C. 0 km/h.
 • D. 60 km/h.

Đáp án đúng là C

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ và áp dụng công thức tính vận tốc trung bình lớp 10. Để tìm hiểu thêm các thông tin về công thức và bài tập trong sách mới, hãy tham khảo các bài viết khác dưới đây:

 • Công thức tính tốc độ trung bình
 • Công thức tính độ dịch chuyển tổng hợp
 • Công thức tính vận tốc tổng hợp
 • Công thức tính gia tốc của chuyển động biến đổi
 • Công thức vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

Săn shopee siêu SALE:

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
1