Xem thêm

Công Thức Vật Lí Lớp 11 Chương 1: Tìm Hiểu Chi Tiết Nhất

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết nhất về Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 1. Việc nhớ công thức trong môn Vật Lí không phải là dễ dàng. Tuy nhiên,...

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết nhất về Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 1. Việc nhớ công thức trong môn Vật Lí không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta hãy không lo lắng nữa, vì VietJack đã biên soạn một bản tóm tắt Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 cực kỳ dễ hiểu. Bạn sẽ như sử dụng một cuốn sổ tay với những công thức quan trọng để có thể học tốt hơn môn Vật Lí lớp 11.

Điện Tích: Khám Phá Cơ Bản

Điện tích là các vật mang điện hoặc nhiễm điện. Có hai loại điện tích, đó là điện tích dương và điện tích âm. Khi hai điện tích cùng dấu được đặt gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau, ngược lại, khi dấu của hai điện tích khác nhau, chúng sẽ hút nhau. Điện tích nguyên tố có giá trị là q = 1,6.10-19. Hạt electron và hạt proton là hai ví dụ về điện tích nguyên tố. Điện tích của một hạt luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố: q = ± ne.

Định Luật Cu-lông: Hiểu Về Điện Môi

Định luật Cu-lông đề cập đến hằng số điện môi ε, mà nó phụ thuộc vào bản chất của điện môi. Điện môi là môi trường có khả năng cách điện. Đối với chân không và không khí, ε = 1. Mọi môi trường khác có ε > 1. Trong định luật này, k = 9.109 là hệ số tỉ lệ (Nm2/C2), q1 và q2 là điện tích của hai vật, và r là khoảng cách giữa hai vật.

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất Hình ảnh: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

Nguyên Lý Chồng Chất Lực Điện: Thể Hiện Tác Động Của Nhiều Điện Tích

Nguyên lý chồng chất lực điện mô tả cách mà n điện tích tác dụng lên một điện tích q. Các lực tương tác tĩnh điện do các điện tích này tạo ra tuân theo nguyên lý chồng chất lực điện.

Cường Độ Điện Trường: Đánh Giá Sức Mạnh

Cường độ điện trường đặc trưng cho tính chất mạnh yếu của điện trường về phương diện tác dụng lực. Nó phụ thuộc vào bản chất điện trường và không phụ thuộc vào điện tích được đặt vào. Cường độ điện trường được đo bằng đơn vị V/m hoặc N/C.

Tại một điểm M, nếu có một điện tích gây ra nó, có gốc tại M và có phương nằm trên đường thẳng QM, có chiều hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng lại gần Q nếu Q < 0, cường độ điện trường tại điểm M sẽ có độ lớn.

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất Hình ảnh: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

Lực Điện Trường: Hiểu Về Tác Động Lên Điện Tích

Lực điện trường là lực tác động lên một điện tích q khi nó nằm trong điện trường.

Nguyên Lý Chồng Chất Điện Trường: Khi Hai Điện Trường Gặp Nhau

Nếu hai trường điện có cùng hướng và góc giữa chúng là 0°, lực điện trường tổng hợp do các trường điện tác động lên điện tích q sẽ bằng tổng lực của từng trường. Các trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét trong bài viết.

Điện Trường Đều: Tìm Hiểu Đường Sức

Điện trường đều là loại điện trường có đường sức thẳng, song song, cách đều, và có độ lớn như nhau tại mọi điểm.

Liên hệ với hiệu điện thế U, ta có công thức [EMBEDDED] chứng tỏ sự tương quan giữa điện trường và hiệu điện thế.

Công - Thế Năng - Điện Thế - Hiệu Điện Thế: Sự Gắn Kết

Công, thế năng, điện thế và hiệu điện thế là những khái niệm quan trọng trong điện trường. Công thức và định nghĩa của chúng sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về khả năng tạo ra công của điện trường.

Tụ Điện: Thế Giới Của Năng Lượng Tích Luỹ

Điện dung của tụ điện được định nghĩa bằng công thức [EMBEDDED]. Điện dung đo lường sự tương quan giữa điện tích và điện trường. Trong định nghĩa này, C không phụ thuộc vào Q và U.

Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất Hình ảnh: Công thức Vật Lí lớp 11 Chương 1 chi tiết nhất

Năng lượng tụ điện là năng lượng của điện trường trong tụ điện khi nó tích trữ điện tích. Công thức [EMBEDDED] cho biết cách tính toán năng lượng tụ điện.

Ở những trường hợp đặc biệt, khi nguồn điện được ngắt ngay lập tức ra khỏi tụ, điện tích Q không thay đổi. Tuy nhiên, hiệu điện thế hai đầu tụ vẫn duy trì và U không đổi.

Đó là một số kiến thức cơ bản về Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 1. Nếu bạn muốn nắm bắt nhiều kiến thức hơn về môn Vật Lí lớp 11, hãy xem thêm các bài viết khác của chúng tôi:

  • Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 2: Tìm Hiểu Chi Tiết Nhất
  • Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 3: Tìm Hiểu Chi Tiết Nhất
  • Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 4: Tìm Hiểu Chi Tiết Nhất
  • Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 5: Tìm Hiểu Chi Tiết Nhất
  • Công Thức Vật Lí lớp 11 Chương 6: Tìm Hiểu Chi Tiết Nhất

Săn Shopee Siêu Sale:

  • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
  • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
1