Đánh giá Better Work - Tự nguyện làm việc tốt hơn trong ngành may mặc

Ảnh: Chứng nhận Better Work Better Work là gì? Better Work là tên gọi của Chương trình Làm Việc Tốt hơn do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc...

đánh giá chứng nhận better work Ảnh: Chứng nhận Better Work

Better Work là gì?

Better Work là tên gọi của Chương trình Làm Việc Tốt hơn do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp xây dựng và phát triển. Đây là tiêu chuẩn quốc tế có tính chất tự nguyện và được công bố lần đầu vào năm 2009. Chương trình Better Work nhằm đánh giá sự phù hợp của các tổ chức trong chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu với tiêu chuẩn lao động quốc tế và yêu cầu pháp lý quốc gia về điều kiện lao động.

Better Work Việt Nam

Chương trình Better Work Vietnam được tài trợ bởi các tổ chức sau:

 • Chính phủ Ireland
 • Bộ Ngoại giao Hà Lan
 • Cục kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO)
 • Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)
 • Bộ Phát triển Việc làm và Xã hội Canada (ESDC)

Chương trình Better Work Việt Nam đã cung cấp các dịch vụ chính như đánh giá, tư vấn và đào tạo từ năm 2009 và đã hỗ trợ hơn 550 nhà máy với hơn 780.000 công nhân (số liệu được cập nhật vào tháng 1/2019).

đánh giá better work đánh giá better work đánh giá better work

Đánh giá Better Work là gì?

"Đánh giá Better Work" hay "Better Work audit" là hoạt động đánh giá do tổ chức Better Work có thẩm quyền thực hiện. Chương trình này nhằm kiểm tra sự về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành may mặc.

Đối tượng đánh giá theo Better Work

Chương trình Better Work được thiết kế phù hợp với mọi tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc với mọi quy mô. Tất cả đều có thể đăng ký đánh giá Better Work để kiểm tra và cải tiến sự phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế và yêu cầu pháp lý quốc gia về điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng.

Các nội dung báo cáo công khai của tiêu chuẩn Better Work PDF

Lĩnh vực

 • Các cụm
 • Các điểm tuân thủ
 • Tiêu chuẩn lao động quốc tế cốt lõi

Điều kiện làm việc

 • Tiền lương
 • Chi trả làm thêm giờ
 • Thanh toán nghỉ thai sản
 • Bắt nạt, quấy rối hoặc sỉ nhục người lao động
 • An toàn vệ sinh lao động (OSH)

Nội dung khác

 • Lý do từ chối đánh giá

"Đánh giá Better Work" là một chương trình quan trọng nhằm cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành may mặc. Để tham gia chương trình, đơn vị cần tuân thủ quy trình và chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài liệu và cơ sở vật chất. Chi phí đánh giá Better Work cũng phụ thuộc vào quy mô, phạm vi và yêu cầu riêng của mỗi doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, bạn có thể liên hệ thuvientieuchuan.org qua số Hotline: 0948.690.698.

1