Đề cương ôn thi giữa kỳ 1 môn Lý 10: Hãy nắm vững những kiến thức cần thiết để thành công

Tổng quan về môn Vật lý 1.1 Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu môn Vật lý Vật lý là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu về các dạng vận động của...

Tổng quan về môn Vật lý

1.1 Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu môn Vật lý

 • Vật lý là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu về các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
 • Mục tiêu học tập môn Vật lý là giúp học sinh hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng về Vật lý để vận dụng và khám phá giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
 • Quá trình phát triển của môn Vật lý có 3 giai đoạn là giai đoạn tiền vật lý, vật lý cổ điển và vật lý hiện đại.
 • Phương pháp nghiên cứu môn Vật lý: Thực nghiệm và mô hình.

1.2 Vai trò của Vật Lý

 • Vật lý là nền tảng cho nhiều ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ.
 • Vật lý được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thông tin liên lạc, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học...

1.3 Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lý

 • Quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm.
 • Các nguy cơ có thể gặp trong phòng thí nghiệm.
 • Quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.

1.4 Sai số

 • Sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
 • Giá trị trung bình và sai số tuyệt đối.
 • Sai số tỉ đối.

Ôn thi giữa kỳ 1 môn Lý 10: Lý thuyết động học

2.1 Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

 • Độ dịch chuyển là đại lượng véc tơ cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
 • Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều, quãng đường đi được bằng độ lớn của độ dịch chuyển.

2.2 Tốc độ và vận tốc

 • Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trên một đoạn đường xác định hoặc trong khoảng thời gian xác định.
 • Tốc độ tức thời và vận tốc tức thời là tốc độ và vận tốc tại một thời điểm xác định.

2.3 Chuyển động biến đổi gia tốc

 • Gia tốc là đại lượng cho biết mức độ nhanh hoặc chậm của sự thay đổi vận tốc.
 • Khi gia tốc cùng chiều với vận tốc, là chuyển động nhanh dần, ngược chiều là chuyển động chậm dần.

2.4 Chuyển động thẳng biến đổi đều

 • Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có gia tốc không đổi theo thời gian.
 • Công thức cộng vận tốc.

2.5 Rơi tự do

 • Rơi tự do là chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
 • Công thức rơi tự do.

2.6 Chuyển động ném

 • Chuyển động ném được phân tích thành 2 chuyển động thành phần vuông góc với nhau là chuyển động với gia tốc theo phương thẳng đứng và chuyển động thẳng đều theo phương nằm ngang.
 • Công thức chuyển động ném.

Ôn thi giữa kỳ 1 môn Lý 10: Phần luyện tập

3.1 Bài tập xác định vận tốc, quãng đường và thời gian chuyển động thẳng đều, chuyển động biến đổi đều

 • Bài tập 1: Xác định vận tốc trung bình trên cả quãng đường.
 • Bài tập 2: Tính quãng đường xe đi được.
 • Bài tập 3: Xác định vận tốc v1.

3.2 Dạng bài viết phương trình chuyển động thẳng đều, chuyển động biến đổi đều

 • Bài tập 1: Viết phương trình chuyển động của vật.
 • Bài tập 2: Tìm thời gian xe gặp nhau.
 • Bài tập 3: Tìm vận tốc v1.

3.3 Dạng bài tìm quãng đường vật đi được trong thời gian xác định

 • Bài tập 1: Tính gia tốc của xe và quãng đường xe đi được trong 20s.
 • Bài tập 2: Tính quãng đường tàu đi được trong giây thứ 60.

3.4 Tính quãng đường, vận tốc rơi tự do

 • Bài tập 1: Tính thời gian vật chạm đất và vận tốc khi vật chạm đất.
 • Bài tập 2: Tính độ cao thả vật, vận tốc khi vật rơi được 15m, độ cao của vật sau khi đi được 2,5s.

Dưới đây là những kiến thức cần thiết để ôn thi giữa kỳ 1 môn Lý 10. Hãy ghi chú lại và nắm vững để tự tin giải quyết các dạng bài tập trong đề thi.

1