Xem thêm

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023: Bộ đề đầy đủ và đáp án

Học kì 2 là kỳ thi quan trọng đánh giá kiến thức của học sinh lớp 6 môn Toán. Để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi, mình xin giới thiệu đến các...

Hình ảnh đề thi

Học kì 2 là kỳ thi quan trọng đánh giá kiến thức của học sinh lớp 6 môn Toán. Để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi, mình xin giới thiệu đến các bạn bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023 đầy đủ và có đáp án. Bộ đề này bao gồm 3 sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều. Đây là tài liệu hữu ích không chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho các thầy cô khi ra đề thi cho các em.

1.1 Đề thi toán cuối kì 2 lớp 6: Số 1

Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Ba phần tư của một giờ bằng: A. 30 phút B. 45 phút C. 75 phút D. 25 phút

Câu 2: Giá trị x trong biểu thức frac{x}{7} = frac{{ - 6}}{{21}} là: A. -5 B. 2 C. -2 D. 3

Câu 3: Số thập phân -254,6 được chuyển thành số thập phân là: A. frac{{ - 2546}}{{10}} B. frac{{ - 2546}}{{100}} C. D. frac{{2546}}{{100}}

Câu 4: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: A. Khi thực hiện một trò chơi, một sự kiện không thể xảy ra ta sẽ có khả năng xảy ra bằng 0. B. Khi thực hiện một trò chơi, một sự kiện chắc chắn xảy ra sẽ có khả năng xảy ra bằng 1. C. Khi thực hiện một trò chơi, một sự kiện có thể xảy ra hoặc không xảy D. Khi thực hiện một trò chơi, mỗi sự kiện có thể xảy ra sẽ có khả năng xảy ra bằng 0.

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD, nối A với C, B với D. Tổng các góc có đỉnh A, B, C, D là: Hình ảnh hình chữ nhật A. 10 B. 8 C. 9 D. 12

Câu 6: Số nguyên m nào sau đây thỏa mãn frac{{ - 2}}{{11}} < frac{m}{{11}}? A. m = 0 B. m = -1 C. m = -3 D. m = -5

Câu 7: Quan sát biểu đồ dưới đây và cho biết: Số học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp: Hình ảnh biểu đồ A. 95% B. 67% C. 50% D. 78%

Câu 8: Viết hỗn số 2frac{8}{7} dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) A. 3,14 B. 3,20 C. 3,15 D. 3,1

Câu 9: Cho hai điểm A và B thuộc tia Oz sao cho OA = 1cm; OB = 3cm. C là điểm thuộc tia đối của tia Oz sao cho OC = 1cm. Chọn câu trả lời đúng nhất. A. Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng BC B. Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AC C. Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng BC D. A và O lần lượt là trung điểm của BC và AC

Câu 10: Bạn Nam gieo một con xúc xắc 20 lần liên tiếp thì thấy mặt 1 chấm xuất hiện 4 lần. xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm là: A. frac{1}{{20}} B. frac{6}{{20}} C. frac{1}{5} D. frac{8}{{23}}

Phần tự luận (6 điểm):

Câu 1:

 1. Thực hiện phép tính a) frac{6}{7} + frac{1}{7}.frac{2}{7} + frac{1}{7}.frac{5}{7} b) 25% - 1frac{1}{2} + 0,5.frac{3}{8} c) 75% - left( {1,25 - 2frac{3}{4}} right):frac{{{3^2}}}{2} d) frac{{11}}{{13}}.frac{3}{8} + frac{{11}}{{13}}.50% + frac{{11}}{{18}}.frac{{11}}{{13}}

 2. Tìm x biết: a) 2,5x + frac{4}{7} = - 1,5 b) 60% x + frac{2}{3}x = 1368 c) frac{9}{{17}}x + 15frac{{13}}{{17}}x - 20frac{5}{{17}}x = 16

Câu 2:

 1. Số tiền lãi bố bạn Hoa nhận được sau 12 tháng là: 1000000 . 0,58%. 12 = 69 600 (đồng) Số tiền bố bạn Hoa nhận được (cả vốn và lãi) sau 12 tháng là: 1000000 + 69 600 = 1 069600 (đồng) Kết luận: bố bạn Hoa nhận được 1 069 600 đồng.

 2. Tổng số lần tung đồng xu là: 32 + 48 + 20 = 100 (lần) Số lần xuất hiện một đồng xu ngửa, một đồng sấp là: 48 Xác suất thực nghiệm của sự kiện có một đồng xu ngửa, một đồng xu sấp là frac{48}{100}=frac{12}{25}

Câu 3: a) Do hai tia Ox và Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy => Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. b) AB = OA + OB = 3 + 4 = 7 (cm) c) Theo bài ra ta có:Hai tia Ox và Oy đối nhau => xOy là góc bẹt hay xOy= 180o Ta lại có tOy = 70o Vì 70o < 180o => tOy < xOy d) Ta có: yOz=110o tOy = 70o zOt = 110o - 70o = 40o Điểm B nằm ngoài góc zOt

Bài 4: B=frac{1}{2}+frac{1}{3}+frac{1}{4}+ ... + frac{1}{{50}}. Tính giá trị biểu thức frac{A}{B}

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Toán:

I. Đáp án Phần trắc nghiệm (4 điểm)

 1. B
 2. C
 3. A
 4. D
 5. D
 6. A
 7. B
 8. B
 9. D
 10. C

II. Đáp án Phần tự luận (6 điểm) Câu 1:

 1. Thực hiện phép tính a) frac{6}{7} + frac{1}{7}.frac{2}{7} + frac{1}{7}.frac{5}{7} = 1 b) 25% - 1frac{1}{2} + 0,5.frac{3}{8} = - frac{{17}}{{16}} c) 75% - left( {1,25 - 2frac{3}{4}} right):frac{{{3^2}}}{2} = frac{{13}}{{12}} d) frac{{11}}{{13}}.frac{3}{8} + frac{{11}}{{13}}.50% + frac{{11}}{{18}}.frac{{11}}{{13}} = frac{{1177}}{{936}}

 2. Tìm x biết: a) 2,5x + frac{4}{7} = - 1,5 begin{matrix} 2,5x = - 1,5 - dfrac{4}{7} hfill \ 2,5x = - dfrac{{29}}{{14}} hfill \ x = - dfrac{{29}}{{14}}:2,5 hfill \ x = - dfrac{{29}}{{35}} hfill \ end{matrix} Vậy x = -29/35

b) 60% x + frac{2}{3}x = 1368 begin{aligned} &frac{3}{5} x+frac{2}{3} x=1368 \ &left(frac{3}{5}+frac{2}{3}right) x=1368 \ &x=1368:left(frac{3}{5}+frac{2}{3}right) \ &x=1080 end{aligned}

c) frac{9}{{17}}x + 15frac{{13}}{{17}}x - 20frac{5}{{17}}x = 16 begin{aligned} &left(frac{9}{17}+15 frac{13}{17}-20 frac{5}{17}right) x=16 \ &left(frac{9}{17}+frac{268}{17}-frac{345}{17}right) x=16 \ &x=16:left(frac{9}{17}+frac{268}{17}-frac{345}{17}right) \ &x=-4 end{aligned}

Câu 2:

 1. Số tiền lãi bố bạn Hoa nhận được sau 12 tháng là: 1000000 . 0,58%. 12 = 69 600 (đồng) Số tiền bố bạn Hoa nhận được (cả vốn và lãi) sau 12 tháng là: 1000000 + 69 600 = 1 069600 (đồng) Kết luận: bố bạn Hoa nhận được 1 069 600 đồng.

 2. Tổng số lần tung đồng xu là: 32 + 48 + 20 = 100 (lần) Số lần xuất hiện một đồng xu ngửa, một đồng sấp là: 48 Xác suất thực nghiệm của sự kiện có một đồng xu ngửa, một đồng xu sấp là frac{48}{100}=frac{12}{25}

Câu 3: a) Do hai tia Ox và Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy => Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. b) AB = OA + OB = 3 + 4 = 7 (cm) c) Theo bài ra ta có:Hai tia Ox và Oy đối nhau => xOy là góc bẹt hay xOy= 180o Ta lại có tOy = 70o Vì 70o < 180o => tOy < xOy d) Ta có: yOz=110o tOy = 70o zOt = 110o - 70o = 40o Điểm B nằm ngoài góc zOt

Bài 4: B=frac{1}{2}+frac{1}{3}+frac{1}{4}+ ... + frac{1}{{50}}. Tính giá trị biểu thức frac{A}{B}

Hy vọng rằng các bài tập trên sẽ giúp các bạn ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 2 môn Toán. Chúc các bạn thành công!

1