Điểm 10 với cấu trúc how many và cách phân biệt how much

Cấu trúc how many thường khiến nhiều học sinh nhầm lẫn với how much. Tạo nên những tình huống giao tiếp "oái ăm". Đôi khi khiến các em không có điểm nếu thi phần này....

Cấu trúc how many thường khiến nhiều học sinh nhầm lẫn với how much. Tạo nên những tình huống giao tiếp "oái ăm". Đôi khi khiến các em không có điểm nếu thi phần này. Hãy cùng Langmaster tìm hiểu chi tiết hơn về cách sử dụng của hai cấu trúc. Cũng như cách phân biệt chúng chỉ trong 1 giây nhé!

I. Cách phân biệt giữa cấu trúc how many và how much

Trong tiếng Anh, cấu trúc how many và how much đều được dùng để hỏi về giá tiền, số lượng. Nhìn chung, ngữ nghĩa thì cả hai đều đồng nghĩa là "bao nhiêu". Nhưng việc sử dụng chuẩn không thì chưa chắc.

Cách phân biệt đơn giản nhất của hai câu này là cấu trúc câu how many để chỉ danh từ đếm được. Còn đối với cấu trúc how much chỉ dành cho các danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 1. How many iPhones do you have? (Bạn có bao nhiêu chiếc điện thoại vậy?)
 2. How much iPhones are there in the store? (Có bao nhiêu chiếc điện thoại trong cửa hàng?)

Ở câu 1, cụm "iPhones" (điện thoại) bạn có thể nhìn nó, đếm được nó. Bạn nhìn thấy một chiếc và biết chính xác số lượng. Vì đó, dùng how many.

Trong khi đó, câu 2 lại có nghĩa khác hoàn toàn. Bạn hoàn toàn không thể xác định số điện thoại có trong cửa hàng. Mọi suy đoán đều chưa chắc chính xác. Vì thế, nếu không xác định được số lượng thì dùng how much.

Để biết rõ về dạng câu này, phần dưới đây sẽ giải đáp chi tiết hơn dành cho bạn. Đồng thời, có các ví dụ và bài tập thực hành.

II. Cấu trúc how many và cách sử dụng

Cấu trúc how many và how much đều là một câu hỏi liên quan về giá. Hay là số lượng của một sự vật (hiện tượng) nào đó. Nhìn chung, hai cấu trúc này tuy có nghĩa như nhau. Nhưng lại dùng riêng cho hai trường hợp.

1. Cấu trúc của how many dùng khi nào?

Đối với cấu trúc how many, đây là dạng cấu trúc được dùng khi hỏi về một số lượng cụ thể. Dành cho các trường hợp có danh từ đếm được. Những danh từ này phải là danh từ ở dạng số nhiều.

Công thức cấu trúc how many có "to be":

How many + danh từ ở số nhiều + are there +...?

Trong đó: danh từ số nhiều là các danh từ có đuôi +s hoặc +es (pens, apples, cakes...). Trả lời: There is/There are + từ chỉ số lượng.

Ví dụ:

 1. How many children are there in the zoo? (Có bao nhiêu đứa trẻ trong sở thú?). There are ten children in the zoo. (Có 10 đứa trẻ trong sở thú.)

 2. How many people are there in the class? (Có bao nhiêu người trong lớp học?) There are forty now. (Hiện tại có 40 người.)

 3. How many drugs are there on the table? (Có bao nhiêu viên thuốc trên chiếc bàn?). There are five in the table. (Có 5 viên trên bàn.)

 4. How many horses are there in the stable? (Có bao nhiêu con ngựa trong chuồng?) There are two. (Có 2 con.)

 5. How many cakes are there in the oven? (Có bao nhiêu chiếc bánh trong lò?) There are six. (Có 6 chiếc bánh.)

Image

Công thức cấu trúc how many có "to be"

1.2 Cấu trúc của how many không có "to be" (chứa động từ thường)

Công thức: How many + danh từ số nhiều + do/does + chủ ngữ + động từ

Trong đó:

 • Danh từ số nhiều là các danh từ thêm +s hoặc +es.
 • Dùng "do" với các ngôi I, we, you, they và danh từ số nhiều.
 • Dùng "does" với các ngôi he, she, it.

Trả lời: Chủ ngữ + động từ + số lượng.

Ví dụ:

 1. How many eggs do you need? (Bạn cần bao nhiêu quả trứng vậy?) Just one, thanks. (Chỉ một quả thôi, cảm ơn.)

 2. How many people don't like salad? (Có bao nhiêu người không thích món salad?) I don't know. (Tôi không biết.)

 3. How many books do you want? (Có bao nhiêu cuốn sách bạn muốn?) I want two books. (Tôi muốn 2 cuốn sách.)

 4. How many cakes do you have? (Bạn có bao nhiêu chiếc bánh vậy?) I just have six. (Tôi chỉ có 6 chiếc bánh.)

 5. How many candies does he want? (Cậu ấy muốn có bao nhiêu viên kẹo vậy?) I'm not sure, but I think he wants two candies. (Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ anh ấy muốn hai cây kẹo.)

2. Các mẹo nhận biết khi nào nên chọn "how many"

Nếu các em học sinh vẫn chưa thể nhận thấy cấu trúc câu how many trong một câu. Em có thể sử dụng các "mẹo nhỏ" dưới đây một cách dễ dàng:

 • Luôn có một danh từ đếm được sau từ “How many”.
 • Ở phần trả lời với câu there is/there are, dùng there is khi danh từ sau nó số ít. Còn khi là danh từ số nhiều phía sau thì hãy dùng there are.
 • Phần danh từ luôn luôn thêm “s” ở phía sau đuôi, ngoại trừ một số trường hợp. Ví dụ: people.

III. Cấu trúc how much và cách sử dụng

Khá tương tự với cấu trúc how many, dạng how much cũng dùng để hỏi giá và số lượng. Tuy nhiên, khi dùng how much cũng có những trường hợp đặc biệt riêng.

1. Cấu trúc của how much dùng khi nào?

Đối với dạng câu trúc how much, sẽ có đôi phần khác khi sử dụng so với how many. Dạng câu này thích hợp dành cho các danh từ không đếm được. Hoặc là danh từ số ít.

Công thức cấu trúc how much có động từ "to be":

How much + danh từ không đếm được + is/are there +...?

Trả lời: There is/There are + số lượng +...

Ví dụ:

 1. How much cold water is there in the fridge? (Có bao nhiêu nước lạnh trong tủ lạnh?) There are three bottles. (Có 3 chai nước.)

 2. How much rice is there in your home? (Nhà bạn có bao nhiêu gạo?) Oh, there are two rice bags in my home. (À, có 2 túi gạo tại nhà mình.)

 3. How much Coca Cola is there in the store? (Có bao nhiêu nước Coca Cola tại cửa hàng đó?) I don't know. (Tôi không biết nữa.)

 4. How much drugs are there in the city? (Có bao nhiêu thuốc tại thành phố này?) A lot, I think so. (Rất nhiều đấy, tôi nghĩ vậy.)

 5. How much that bag is there? (Cái túi đó có giá bao nhiêu?) Just 100.000vnd. (Chỉ 100.000 đồng thôi.)

Image

Công thức cấu trúc how much không có động từ "to be"

1.2 Cấu trúc của how much không có động từ "to be" (chỉ có động từ thường)

Công thức: How much + danh từ không đếm được + do/does + chủ ngữ + động từ

Trong đó:

 • Chủ ngữ bao gồm: I, he, she, it, they.

Trả lời: Chủ ngữ + động từ + từ số lượng +...

Ví dụ:

 1. How much money do you have in your home now? (Trong nhà bạn hiện tại có bao nhiêu tiền?) I think it is just 1.000.000vnd. (Tôi nghĩ có khoảng 1.000.000vnđ.)

 2. How much candies did you eat when you were 10 years old? (Có bao nhiêu viên kẹo bạn đã ăn khi bạn 10 tuổi?) A lot, I think. (Rất nhiều đấy, tôi nghĩ vậy.)

 3. How much cheese do you eat? (Bạn đã ăn bao nhiêu pho mát thế?) It is 100g. (100g đấy.)

 4. How much rice do they need? (Họ cần bao nhiêu gạo?) It is 100kg. (Là 100kg đấy.)

 5. How much orange do she want? (Cô ấy cần bao nhiêu quả cam?) Just one pound, please. (Chỉ một cân Anh thôi.)

Cấu trúc của how much hỏi giá

1.3 Cấu trúc của how much hỏi giá

How much khác với cấu trúc how many ở chỗ là nó có thêm khả năng dùng làm câu hỏi giá. Thông qua dạng cấu trúc chứa cụm từ này, bạn có thể dễ dàng hỏi giá cả một món hàng.

Công thức 1: How much + to be + chủ ngữ +...?

How much is this iPhone? (Cái điện thoại này giá bao nhiêu?)
It is 20.000.000vnd. (Nó có giá 20.000.000vnd.)

How much is that cake? (Mấy cái bánh đó có giá bao nhiêu vậy?)
It is 1 dollar. (Chỉ 1 đô thôi.)

Công thức 2: How much + do/does + chủ ngữ + cost?

How much does this cake cost? (Cái bánh này có giá bao nhiêu vậy?)
Oh, It costs 1 dollar. (À, nó chỉ có giá 1 đô thôi)

Image

Câu hỏi giá

2. Các mẹo nhận biết khi nào dùng "how much"

Tương tự với cấu trúc how many, how much cũng có một số mẹo nhỏ nhận biết riêng. Điển hình như:

 • Danh từ đứng ngay sau how much do không đếm được nên không có đuôi +s, +es.
 • Câu hỏi luôn luôn có từ “cost” sau cùng.

Ngoài ra, phần lớn để xác định sự khác nhau giữa hai bên một cách chính xác nhất. Bạn phải hiểu nghĩa của các danh từ cũng như tổng thể ý nghĩa. Có như vậy mới nắm bắt được bối cảnh câu hỏi.

IV. Bài tập vận dụng phân biệt cấu trúc của how many và how much

Sau khi hiểu rõ về phần lý thuyết cấu trúc how many và how much. Chỉ có cách ứng dụng mới có thể giúp các em nắm bắt được bài học tốt nhất. Hãy cùng Langmaster làm thật tốt phần bài tập dưới đây nhé!

1. Điền vào chỗ trống cấu trúc của how many hay how much

 1. How ____ books are there on the bed?
 2. How ____ sugar did you have yesterday?
 3. How ____ pens does she have?
 4. How ____ cookies does Lan just eat?
 5. How ____ candies does Layla have?
 6. How ____ bag is there in the class?
 7. How ____ table is there in the class?
 8. How ____ milk do you just buy?
 9. How ____ cakes are there in the kitchen?
 10. How ____ chairs are there in our room?

2. Thêm how many, how much để tạo thành câu hỏi dạng chứa "to be"

 1. sugar / on the table?
 2. boba / in the cup?
 3. chocolate / you have?
 4. oranges / behind you?
 5. iPhone / in the store?

Ví dụ: box / on the table? => How many boxes are there on the table?

Ví dụ: water / in the sky? => How much water is there in the sky?

3. Thêm how many, how much để tạo thành câu hỏi dạng động từ thường

 1. USB / he?
 2. mirror / she?
 3. chair / their?
 4. perfume / Duyen?
 5. books / Lan?

Ví dụ: paper / she? => How much paper does she have?

Ví dụ: cup / he? => How many cups does he have?

Vậy là phần giải đáp của Langmaster về cấu trúc how many từ cơ bản đến nâng cao đã hoàn thành. Hy vọng sau khi các em đã đọc và hoàn thành bài tập. Đã có thể nắm rõ hơn về phần này, giúp hành trình chinh phục tiếng Anh gần hơn, dễ dàng và vui thú hơn nhé!

1