Điểm trung bình tích lũy là gì? Những lưu ý quan trọng để tránh sai lầm

Bạn thí sinh chập chững bước vào giảng đường có thắc mắc về "Điểm trung bình tích lũy là gì?" Điểm số này quan trọng để quyết định tấm bằng của bạn sau khi ra...

Bạn thí sinh chập chững bước vào giảng đường có thắc mắc về "Điểm trung bình tích lũy là gì?" Điểm số này quan trọng để quyết định tấm bằng của bạn sau khi ra trường. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu về cách tính điểm trung bình tích lũy như thế nào. Đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng này nhé.

1. Khái niệm điểm trung bình tích lũy là gì?

Bạn đã quen thuộc với khái niệm "điểm trung bình tích lũy là gì"? Điểm trung bình tích lũy là điểm số được phòng đào tạo tính cho bạn theo một công thức nhất định, với thang điểm 4 để đánh giá sinh viên.

Cách tính điểm trung bình tích lũy như thế nào? Hình ảnh minh họa: Cách tính điểm trung bình tích lũy như thế nào?

Điểm trung bình tích lũy càng cao, bạn càng có lợi thế sở hữu tấm bằng như mong muốn. Nếu điểm trung bình tích lũy thấp, hãy cải thiện điểm số để sở hữu tấm bằng được đánh giá cao.

Khi trở thành sinh viên, bạn quan tâm đến điểm số của mình. Đặc biệt, sau mỗi học kỳ, bạn quan tâm đến việc điểm trung bình tích lũy thay đổi như thế nào. Mỗi môn học có điểm số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điểm trung bình tích lũy tổng thể. Những môn có nhiều tín chỉ sẽ ảnh hưởng nhiều hơn.

Thông thường, cách xếp loại theo điểm trung bình tích lũy thang 4 như sau:

 • Dưới 2.0: xếp loại yếu.
 • Từ 2.0 đến dưới 2.5: xếp loại trung bình.
 • Từ 2.5 đến dưới 3.2: xếp loại khá.
 • Từ 3.2 trở lên: xếp loại giỏi, và trên 3.6 xếp loại xuất sắc.

Cách xếp loại trên được thể hiện trong tấm bằng tốt nghiệp (bachelor degree). Do đó, hãy tìm các biện pháp để cải thiện điểm trung bình tích lũy của mình và sở hữu một tấm bằng “đẹp mắt”. Kết quả học tập tốt sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn và lựa chọn việc làm trong tương lai của bản thân.

2. Hướng dẫn cách tính điểm trung bình chung tích lũy

Đa số các trường Đại học, Cao đẳng sẽ có cách tính điểm trung bình tích lũy cả năm hoặc mỗi học kỳ cho sinh viên. Đối với học sinh, điểm trung bình tích lũy các môn học thường được tính theo thang điểm 10. Tuy nhiên, đối với sinh viên, điểm trung bình tích lũy được tính theo thang điểm 4. Cách quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 như sau:

 • Sinh viên đạt điểm từ 8.5 trở lên được quy đổi ra thang điểm 4 là 4 điểm.
 • Điểm trung bình môn từ 7.0 đến 8.4 được quy đổi thành 3 điểm.
 • Điểm trung bình từ 5.5 đến 6.9 được quy đổi thành 2 điểm.
 • Điểm trung bình từ 4.0 đến 5.5 được quy đổi thành 1 điểm.
 • Điểm dưới 4.0 được quy đổi thành 0.

Cách quy đổi điểm trung bình tích lũy thang 4 có thể được áp dụng tại nhiều trường. Tuy nhiên, tùy vào thực tế, một số trường có thể chia nhỏ hơn thành các thang điểm phù hợp từ 0 điểm, 1 điểm, 1.5 điểm, 2 điểm, 2.5 điểm, 3 điểm, 3.5 điểm và 4 điểm.

Dưới đây là công thức tính điểm trung bình tích lũy hệ 4: Công thức tính điểm trung bình tín chỉ như thế nào? Hình ảnh minh họa: Công thức tính điểm trung bình tín chỉ như thế nào?

Công thức trên giúp bạn hiểu ý nghĩa cần phải làm rõ các thành phần:

 • A là điểm trung bình tích lũy của bạn, được tính theo kỳ, theo năm hoặc theo cả 4 năm.
 • ai là điểm số của các học phần thứ i của bạn trong học kỳ đó.
 • ni là số tín chỉ của học phần đó.
 • n là tổng số học phần một kỳ bạn cần học, một năm hoặc trong suốt 4 năm học.

Áp dụng công thức trên và quy đổi theo thang điểm 4, bạn sẽ biết mình thuộc khoảng bậc xếp hạng nào. Mục tiêu là cải thiện thành tích. Nếu điểm của bạn quá thấp, hãy áp dụng biện pháp cụ thể để cải thiện.

3. Những lưu ý khi tính điểm trung bình tích lũy

 • Tính điểm trung bình tích lũy không áp dụng với một số môn học như thể dục, giáo dục quốc phòng. Mỗi trường có chương trình đào tạo khác nhau, có thông báo cụ thể về môn học không tính vào điểm trung bình tích lũy, mà đây là môn điều kiện để ra trường.
 • Một số trường áp dụng thang điểm 4, cần phải quy đổi. Nếu điểm trung bình tích lũy tính theo thang điểm 10, không cần quy đổi.
 • Điểm trung bình tích lũy của kỳ sẽ tính điểm thi lần một, lần hai và điểm cải thiện. Cải thiện môn học ở kỳ khác sẽ không tính vào kỳ đó.
 • Điểm trung bình tích lũy của năm sẽ gồm tổng số môn học cùng với số học phần bạn cần học cho năm đó. Môn cần cải thiện không phải môn học của năm đó sẽ không tính vào điểm trung bình tích lũy của năm đó.
 • Cải thiện môn học khác kỳ hoặc của những kỳ trước sẽ được tính vào kỳ hiện tại hoặc theo năm.
 • Môn học có nhiều đầu điểm cho phép bạn lấy điểm cao nhất, các môn học ngoài chương trình không tính vào điểm trung bình tích lũy. Điểm trung bình tích lũy quyết định kết quả thực tập, khóa luận tốt nghiệp, và đóng vai trò quan trọng trong việc ra trường đúng hạn.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu về điểm trung bình tích lũy và những lưu ý trong cách tính điểm hiện nay. Hãy chú ý trong cách tính và tránh sai sót. Chúc bạn thành công!

1