Dramatically: Định nghĩa và cách sử dụng trong tiếng Anh

Trạng từ "dramatically" là một trong những từ chỉ trạng thái bất ngờ, không chú ý, được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ chính trong câu tiếng Anh. Tuy nhiên, người Anh sử...

Trạng từ "dramatically" là một trong những từ chỉ trạng thái bất ngờ, không chú ý, được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ chính trong câu tiếng Anh. Tuy nhiên, người Anh sử dụng trạng từ này với nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh giao tiếp. Hãy cùng tìm hiểu về từ "dramatically" và những từ đồng nghĩa trong ngữ pháp tiếng Anh.

Định nghĩa của "dramatically"

Trạng từ "dramatically" có nghĩa là đáng kể, đáng kinh ngạc. Nó được tạo thành từ cấu trúc thêm đuôi -ally vào tính từ "dramatic" để chỉ cách thức của hành động. Đối với người Anh, "dramatically" còn có nghĩa là cách gây ấn tượng để thu hút sự chú ý của mọi người, thường là những hành động khác lạ so với bình thường.

Ví dụ: "The price of rice has increased dramatically" (Giá gạo vừa mới tăng giá một cách đáng kể).

Cách sử dụng "dramatically" trong câu tiếng Anh

Theo quy tắc ngữ pháp tiếng Anh, trạng từ "dramatically" có thể được sử dụng ở vị trí đầu câu bổ nghĩa cho cả câu hoặc đứng cuối câu để bổ nghĩa cho động từ chính và động từ "to be".

Vị trí đứng đầu câu

Cấu trúc: Dramatically, S + V + O

Thông thường, người Anh sử dụng trạng từ "dramatically" đứng đầu câu để nhấn mạnh về tính chất, cách thức hay thời gian của một hành động đáng kinh ngạc hoặc đáng kể.

Ví dụ: "Dramatically, her life changed the past 3 years" (Thật đáng kể là cuộc đời của cô ấy đã thay đổi trong 3 năm vừa qua).

Vị trí đứng sau động từ chính

Cấu trúc: S + V + O + dramatically

"Vị trí này" được sử dụng để bổ nghĩa và diễn tả hành động đáng ngạc nhiên, ngoạn mục của chủ thể. Nếu câu có tân ngữ, trạng từ "dramatically" sẽ đứng sau tân ngữ và động từ chính trong câu.

Ví dụ: "She danced dramatically on the stage last night" (Cô ấy đã khiêu vũ một cách ngoạn mục trên sân khấu tối hôm qua).

Những từ đồng nghĩa với "dramatically" trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng Anh có nhiều từ đồng nghĩa với "dramatically". Việc tìm hiểu những từ này giúp người học tiếng Anh có thể sử dụng từ vựng một cách tự tin và linh hoạt hơn trong việc diễn đạt ý kiến.

 • "Theatrically": Điệu bộ, màu mè, cường điệu
 • "Greatly": Rất nhiều, cao cả
 • "Drastically": Mạnh mẽ, quyết liệt
 • "Significantly": Mức độ quan trọng, to lớn hoặc đặc biệt
 • "Considerably": Đáng kể, lớn lao
 • "Spectacularly": Ngoạn mục, thu hút sự chú ý
 • "Gravely": Trầm trọng, quan trọng
 • "Energetically": Mạnh mẽ, nhiều năng lượng
 • "Badly": Trầm trọng, nguy kịch
 • "Seriously": Nghiêm trọng, nghiêm túc
 • "Fiercely": Dữ dội, mạnh mẽ
 • "Dangerously": Nguy kịch, hiểm nghèo
 • "Perilously": Nguy hiểm, hiểm họa
 • "Forcefully": Mạnh mẽ
 • "Completely": Hoàn toàn

Từ "dramatically" là một trạng từ phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Nắm rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từ này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

1