Giải VBT Sinh học 9 bài 15: ADN - Tính đa dạng và đặc thù của ADN

ADN (Axit Deoxyribonucleic) là một chất trong tế bào sinh vật, chịu trách nhiệm lưu giữ thông tin di truyền của mỗi loài. ADN có tính đa dạng và đặc thù vì mỗi loại ADN...

ADN (Axit Deoxyribonucleic) là một chất trong tế bào sinh vật, chịu trách nhiệm lưu giữ thông tin di truyền của mỗi loài. ADN có tính đa dạng và đặc thù vì mỗi loại ADN được quy định bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit trong phân tử ADN.

Bài tập 1: Tính đặc thù của ADN

Dựa vào thông tin trong sách giáo khoa, ta có thể trả lời câu hỏi: "Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?".

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "ADN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit A, T, G, X. Mỗi loại ADN lại đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nucleotit, vì thế đã tạo nên tính đa dạng và đặc thù của ADN".

Từ đó, ta hiểu rằng ADN có thể thay đổi và thay đổi đáng kể từ loài này sang loài khác do sự khác biệt trong thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nucleotit. Điều này cho phép ADN mang thông tin di truyền riêng biệt cho mỗi loài sinh vật và đóng vai trò quan trọng trong sự đa dạng của các loài trên Trái Đất.

Bài tập 2: Cấu trúc của ADN

Hình ảnh trong sách giáo khoa trình bày cấu trúc của ADN. Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Các loại nucleotit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp?

b) Trình tự các nucleotit trên một đoạn mạch ADN như sau: "A - T - G - G - X - T - A - G - T - X". Trình tự các nucleotit trên đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào?

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "a) Nucleotit loại A liên kết với nucleotit loại T (cặp A - T), nucleotit loại G liên kết với nucleotit loại X (cặp G - X). b) Trình tự các nucleotit trên đoạn mạch tương ứng là: 'T - A - X - X - G - A - T - X - A - G'".

Từ đó, ta hiểu rằng các nucleotit giữa hai mạch liên kết với nhau theo quy tắc "A liên kết với T" và "G liên kết với X". Trình tự các nucleotit trên đoạn mạch tương ứng có thể xác định dựa trên trình tự nucleotit trên một mạch đơn.

Bài tập 3: Đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN

Hình ảnh trong sách giáo khoa trình bày các đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN. Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "Đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN: ADN là một loại axit nucleic, cấu tạo bởi các nguyên tố C, H, O, N và P. ADN là đại phân tử có khối lượng và kích thước lớn. ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là các nucleotit A (ađenin), T(timin), G (guanine), X (xitôzin). Các nucleotit liên kết với nhau theo chiều dọc, tạo nên các mạch của phân tử ADN".

Từ đó, ta hiểu rằng ADN là một loại axit nucleic, chứa các nguyên tố C, H, O, N và P. ADN được cấu tạo từ các nucleotit A, T, G, X và có kích thước lớn. Các nucleotit trong ADN liên kết với nhau theo chiều dọc, tạo thành các mạch của phân tử ADN.

Bài tập 4: Lý do ADN có tính đa dạng và đặc thù

Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù?

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "ADN có cấu tạo đa dạng vì mỗi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit khác nhau sẽ tạo nên các ADN khác nhau. ADN có cấu tạo đặc thù vì mỗi loại ADN chỉ có một kiểu trình tự sắp xếp, số lượng và thành phần các nucleotit xác định".

Từ đó, ta hiểu rằng sự khác biệt trong số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit sẽ tạo ra các ADN khác nhau, góp phần vào tính đa dạng của ADN. Mỗi loại ADN chỉ có một kiểu trình tự sắp xếp, số lượng và thành phần các nucleotit xác định, do đó ADN có tính đặc thù.

Bài tập 5: Hệ quả của NTBS trong ADN

Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm nào?

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "Cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục giả định theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nu, dài 34 Ao, đường kính vòng xoắn là 20 Ao. Các nu trên hai mạch đơn liên kết với nhau theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X".

Từ đó, ta hiểu rằng ADN có cấu trúc không gian là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều. Các nucleotit trên hai mạch đơn liên kết với nhau theo quy tắc "A liên kết với T" và "G liên kết với X". Hệ quả của NTBS là ta có thể xác định trình tự nucleotit trên mạch còn lại dựa trên trình tự nucleotit trên một mạch đơn.

Bài tập 6: Tính đặc thù của mỗi loại ADN

Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào quy định?

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "Tính đặc thù của mỗi loại ADN do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit trong phân tử ADN quy định".

Từ đó, ta hiểu rằng tính đặc thù của mỗi loại ADN được xác định bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit trong phân tử ADN.

Bài tập 7: NTBS về mặt số lượng đơn phân

Theo NTBS về mặt số lượng đơn phân thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Trích dẫn từ sách giáo khoa: "Theo NTBS: A = T; G = X; A+G = T+X".

Từ đó, ta hiểu rằng những trường hợp sau đây là đúng theo NTBS về mặt số lượng đơn phân:

  • A + G = T + X
  • A = T; G = X
  • A + T + G = A + X + T

Kết luận

Với các bài tập trên, chúng ta đã nắm vững kiến thức về tính đa dạng và đặc thù của ADN. ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit khác nhau. Sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta nắm vững kiến thức và nâng cao kỹ năng giải các bài tập Sinh học lớp 9.

1