Xem thêm

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ: Nền tảng công nghệ sinh học độc đáo

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là một trung tâm nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam. Với sứ mệnh đoàn kết, sáng tạo, phát triển...

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là một trung tâm nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam. Với sứ mệnh đoàn kết, sáng tạo, phát triển và hội nhập, viện đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực Nông nghiệp, Y dược, và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Sứ mệnh của Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được thành lập với mục tiêu phát triển thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung. Viện tập trung vào nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong công nghệ sinh học, nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị cho sự sống và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, viện cũng ươm tạo và chuyển giao công nghệ và thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu theo nhu cầu xã hội ở miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế có cơ cấu tổ chức gồm 02 Phòng chức năng, 06 Phòng thí nghiệm, 01 Viện thành viên, 01 Bộ môn và 02 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ cơ hữu của Viện gồm 01 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ (02 nghiên cứu sinh), 17 Cử nhân và Kỹ sư, 05 chuyên gia khác và hơn 150 cán bộ bán cơ hữu có chuyên môn cao trong các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, tài nguyên môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp. Đội ngũ này đang công tác tại các đơn vị trong Đại học Huế và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng.

Thành tựu và uy tín

Trong suốt 5 năm qua, đội ngũ cán bộ Viện đã có hơn 170 bài báo khoa học được công bố, trong đó có hơn 80 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Ngoài ra, viện cũng chủ trì và thực hiện nhiều dự án nghiên cứu cấp quốc gia và cấp Bộ, đồng thời đã đăng ký nhiều độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y và môi trường. Tất cả những thành tựu này đã đóng góp tích cực vào việc phát triển ngành công nghệ sinh học và thúc đẩy sự phát triển bền vững của miền Trung và cả nước.

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ban lãnh đạo

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được lãnh đạo bởi PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải - Viện trưởng và TS. Nguyễn Đức Huy - Phó Viện trưởng. Với sự đồng lòng và sự hỗ trợ từ tất cả các thành viên trong viện, ban lãnh đạo đã định hướng và thúc đẩy sự phát triển của Viện trong những năm qua, từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam.

Kết luận

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế không chỉ là nơi tập trung nghiên cứu và áp dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực quan trọng như Nông nghiệp, Y dược, và bảo vệ môi trường, mà còn là nền tảng đáng tin cậy cho sự phát triển và hội nhập của đất nước. Với đội ngũ cán bộ chất lượng và những thành tựu đáng tự hào, Viện Công nghệ sinh học đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình là trung tâm công nghệ sinh học hàng đầu tại miền Trung.

1