Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "Kỳ 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương"

Trong cuộc sống cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ nói về đạo đức mà còn thực hiện đạo đức bằng cách làm gương và nêu gương. Phương pháp này...

Trong cuộc sống cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ nói về đạo đức mà còn thực hiện đạo đức bằng cách làm gương và nêu gương. Phương pháp này có ý nghĩa thực tiễn to lớn và vẫn còn giá trị ngày nay.

Nêu gương đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng phương pháp nêu gương đạo đức. Người nhấn mạnh rằng việc lấy gương người tốt và giáo dục lẫn nhau hàng ngày là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, tổ chức cách mạng, và nâng cao chất lượng cuộc sống.

tu-tuong-cua-bac-ve-neu-guong-1 Caption: Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm gương đạo đức

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, mỗi cán bộ và đảng viên phải làm gương và thực hiện đạo đức trong công tác và cuộc sống hàng ngày để truyền cảm hứng cho những người khác. Nói đi đôi với làm, đối lập với lời nói mà không có hành động. Chỉ khi chính bản thân trở thành tấm gương, chúng ta mới có thể thuyết phục người khác. Điều này áp dụng cho mọi lĩnh vực của cán bộ và đảng viên.

Nêu gương trong mọi mặt cuộc sống

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương không chỉ áp dụng trong công tác mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Để nêu gương, trước hết mỗi cá nhân phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn. Phải thể hiện đạo đức trong mọi tình huống, bằng sự cần cù, tiết kiệm, trung thực, và tận tâm. Đối với bản thân, người khác, và công việc, mỗi cá nhân cần hiểu và giải quyết tốt ba mối quan hệ chủ yếu này. Bản thân không nên tự cao tự đại, tự mãn, mà luôn học hỏi và tự kiểm điểm. Đối với người khác, phải giữ thái độ khiêm tốn và chân thành, không dối trá và luôn đoàn kết. Đối với công việc, phải đặt công việc công lên trước công việc tư, và làm việc hết sức để có lợi cho dân.

tu-tuong-cua-bac-ve-neu-guong-2 Caption: Chủ tịch Hồ Chí Minh làm gương trong công việc hàng ngày

Nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương sáng về phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm. Người kêu gọi toàn dân tiết kiệm, và chính Người đã làm gương trong việc tiết kiệm từ việc ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Khi đất nước mới giành được độc lập năm 1945, Người đã nhịn ăn một bữa trong mười ngày để tiết kiệm gạo và cứu những người đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thực hiện tiết kiệm trong cuộc sống cá nhân, với đồ dùng giản dị và tiết kiệm. Người luôn căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm, không xa xỉ và phô trương. Người đã sống một cuộc đời thanh bạch từ ăn uống đến công việc hàng ngày.

tu-tuong-cua-bac-ve-neu-guong-3 Caption: Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây trong xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

Ý nghĩa của việc nêu gương

Việc nêu gương có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục nhân cách và thu phục nhân tâm. Hiện nay, đất nước đang trong quá trình hội nhập và nhiều bộ phận giới trẻ đang thiếu văn hóa và lối sống lành mạnh. Do đó, việc đề cao và thực hiện tấm gương của những người tốt là rất cần thiết để xây dựng một cộng đồng văn minh.

Nguồn: Đại học Lạc Hồng (lachong.edu.vn)
Kim Chi (ST)

1