Xem thêm

Khi nào nên sử dụng "this", "that", "these" và "those" trong tiếng Anh

Bạn đang học tiếng Anh và thường gặp khó khăn trong việc sử dụng các từ "this", "that", "these" và "those"? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng chính...

Bạn đang học tiếng Anh và thường gặp khó khăn trong việc sử dụng các từ "this", "that", "these" và "those"? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng chính xác của các từ này và đồng thời củng cố kiến thức tiếng Anh của chúng ta.

Khi nào sử dụng "this" và "these"?

"this" và "these" đều là những đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) và được sử dụng trong những trường hợp sau đây:

Chỉ định người hoặc vật ở gần người nói

 • "this" được sử dụng khi chỉ định một người hoặc vật đang ở gần người nói.
 • "these" được sử dụng khi chỉ định nhiều người hoặc vật đang ở gần người nói.

Nói về điều gì đó đang xảy ra xung quanh thời điểm hiện tại

 • "this" được sử dụng để chỉ một tình huống hoặc sự việc đang xảy ra xung quanh thời điểm hiện tại.
 • "these" được sử dụng để nói về tình trạng chung của cuộc sống ở hiện tại.

Dùng "this" trong các cuộc đối thoại

 • "this" được sử dụng để giới thiệu một người nào đó.
 • "this" cũng được sử dụng để giới thiệu bản thân trên điện thoại.

Khi nào sử dụng "that" và "those"?

"that" và "those" cũng là những đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) và được sử dụng trong những trường hợp sau đây:

Chỉ định người hoặc vật ở xa người nói

 • "that" được sử dụng khi chỉ định một người hoặc vật đang ở xa người nói.
 • "those" được sử dụng khi chỉ định nhiều người hoặc vật đang ở xa người nói.

Nói về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ

 • "that" được sử dụng khi nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.
 • "those" được sử dụng để nói về tình trạng chung của cuộc sống ở quá khứ.

Sử dụng "that" trong các cuộc đối thoại để hỏi về một người nào đó

Ngoài ra, trong các bối cảnh trang trọng, "that" và "those" có thể được dùng để thay thế cho một danh từ hoặc một cụm danh từ đã được nói đến trước đó. Đối với cách dùng này, "this" và "those" mang ý nghĩa là "cái đó". "That" có thể thay thế cho sự vật hoặc sự việc, trong khi đó "those" có thể thay thế cho cả người, con vật và sự vật hoặc sự việc.

Chức năng chính của "this", "that", "these" và "those"

"this", "that", "these" và "those" đóng vai trò là đại từ hoặc từ hạn định trong câu. Tuy chúng mang ý nghĩa tương tự nhau khi là đại từ hoặc từ hạn định nhưng chúng có sự khác biệt nhất định trong cách sử dụng.

Ngoài ra, "this" và "that" còn có thể đóng vai trò là trạng từ trong câu. Điều này giúp phóng đại tính chất của đối tượng được mô tả và thường được sử dụng trong giao tiếp hơn trong văn bản, đặc biệt trong câu phủ định.

Cùng nhau tìm hiểu 3 chức năng chính của "this", "that", "these" và "those" trong bài viết dưới đây!

Khi là đại từ

"this", "that", "these" và "those" là các đại từ chỉ định (Demonstrative Pronouns). Đại từ chỉ định được sử dụng để thay thế một danh từ và có thể đứng một mình làm chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu.

 1. Khi đại từ chỉ định làm chủ ngữ

Sử dụng "this" hoặc "that" để chỉ định/xác định một người hoặc vật ở dạng danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được.

Sử dụng "these" hoặc "those" để chỉ định/xác định nhiều người hoặc vật ở dạng danh từ số nhiều.

 1. Khi đại từ chỉ định làm tân ngữ

Khi làm tân ngữ, đại từ chỉ định thường thay cho một hay cụm danh từ đã được nhắc tới trước đó. Đại từ chỉ định có thể làm tân ngữ trực tiếp/gián tiếp của động từ hoặc làm tân ngữ của giới từ.

 • Đại từ chỉ định làm tân ngữ trực tiếp của động từ
 • Đại từ chỉ định làm tân ngữ gián tiếp của động từ
 • Đại từ chỉ định đóng vai trò làm tân ngữ gián tiếp được đặt sau động từ chính và trước tân ngữ trực tiếp (danh từ/cụm danh từ)
 • Đại từ chỉ định làm tân ngữ của giới từ

Khi là hạn định từ

"this", "that", "these" và "those" là các Hạn định từ chỉ định (Demonstrative Determiners). Ngoài ra, trong tiếng Anh, chúng có tên gọi khác là Tính từ chỉ định (Demonstrative Adjectives).

Hạn định từ chỉ định không thể đứng một mình, mà phải đi kèm với danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Chức năng để chỉ định đối tượng theo khoảng cách xa/gần với người nói và khoảng cách thời gian đối với sự việc của hạn định từ chỉ định giống với đại từ chỉ định.

 1. Hạn định từ "this" và "that"

Theo sau "this" và "that" là danh từ đếm được số ít hoặc danh từ không đếm được để chỉ định một người hoặc vật. Khi hạn định từ "this" hoặc "that" kèm danh từ đóng vai trò là chủ ngữ, chúng cần đi với động từ số ít.

 1. Hạn định từ "these" và "those"

Theo sau "these" và "those" là danh từ đếm được số nhiều để chỉ định nhiều người hoặc vật. Khi hạn định từ "these" hoặc "those" kèm danh từ đóng vai trò là chủ ngữ, chúng cần đi với động từ số nhiều.

Khi là trạng từ

"this" và "that" cũng đóng vai trò là trạng từ dùng để bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ và biểu thị mức độ của đối tượng được mô tả.

Cách sử dụng trạng từ "this" và "that" thường được sử dụng trong giao tiếp hơn trong văn bản, để phóng đại tính chất của đối tượng nào đó. Trạng từ "this" và "that" được sử dụng phổ biến trong câu phủ định.

Phân biệt "this", "that", "these" và "those"

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phân biệt "this", "that", "these" và "those" thông qua ý nghĩa và chức năng của chúng.

1. Phân biệt "this", "that", "these" và "those" dựa trên ý nghĩa

"this", "that", "these" và "those" đều là các từ dùng để chỉ định vật hoặc người. Tuy nhiên, đối tượng mà chúng chỉ định có sự khác biệt nhất định. Bảng dưới đây đã phân biệt ý nghĩa của 4 từ này.

Ý nghĩa
"this" Chỉ định đối tượng ở khoảng cách gần, sự kiện xảy ra gần đây
"that" Chỉ định đối tượng ở khoảng cách xa, sự kiện đã xảy ra từ lâu
"these" Chỉ định đối tượng ở khoảng cách gần, sự kiện xảy ra gần đây
"those" Chỉ định đối tượng ở khoảng cách xa, sự kiện đã xảy ra từ lâu

2. Phân biệt "this", "that", "these" và "those" dựa trên chức năng

Hai chức năng chính của "that", "these" và "those" là đại từ chỉ định và từ hạn định chỉ định. Tuy chúng mang ý nghĩa giống nhau khi đóng vai trò là đại từ hoặc từ hạn định, cách dùng của chúng thì lại hoàn toàn khác biệt. Hãy cùng phân biệt 2 chức năng này trong bảng dưới đây.

Chức năng Cách dùng Vai trò trong câu
Đại từ chỉ định Đại từ chỉ định đứng một mình, không đi kèm danh từ Chủ ngữ hoặc tân ngữ
Từ hạn định chỉ định [Hạn định từ + danh từ] làm chủ ngữ hoặc tân ngữ Chủ ngữ hoặc tân ngữ
Chia động từ "this/that" + động từ số ít
"these/those" + động từ số nhiều
-
Chia động từ "this/that" + danh từ số ít/danh từ không đếm được + động từ số ít
"these/those" + danh từ số nhiều + động từ số nhiều
-

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về cách sử dụng "this", "that", "these" và "those" trong tiếng Anh. Chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa và chức năng của từng từ để có thể sử dụng chúng một cách chính xác trong giao tiếp và viết bài.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các bạn đã có những kiến thức hữu ích và có thể áp dụng vào việc học tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công và tiếp tục nỗ lực trên con đường chinh phục tiếng Anh!

1