Một năm nhìn lại chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cả 3 cấp học phổ thông

Chương trình mới đã triển khai được một nửa chặng đường (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn) Chào bạn đọc! Nhìn lại năm học 2022-2023, ta thấy cả 3 cấp học phổ thông đã thực hiện...

Chương trình mới đã triển khai được một nửa chặng đường Chương trình mới đã triển khai được một nửa chặng đường (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Chào bạn đọc! Nhìn lại năm học 2022-2023, ta thấy cả 3 cấp học phổ thông đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình này vẫn gặp nhiều ý kiến tranh luận. Mặc dù ban đầu được đánh giá cao và được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chương trình 2018 vẫn gây khó khăn cho cơ sở giáo dục.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị và triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng ta có thể thấy việc chuẩn bị đã kéo dài trong nhiều năm và có nhiều lợi thế hơn các chương trình trước. Hiện tại, chương trình 2018 đã trải qua 3 nhiệm kỳ Bộ trưởng...

Tuy nhiên, đến năm 2022, năm mà giáo dục triển khai giảng dạy ở cả 3 cấp học, vẫn có nhiều ý kiến tranh luận, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở.

7 bất cập tồn tại và 5 giải pháp tháo gỡ cho chương trình mới

Thứ nhất: môn Lịch sử ở cấp trung học phổ thông đã thay đổi vào "phút chót".

Theo thiết kế ban đầu, Lịch sử được lựa chọn là môn học ở cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước khi thông qua chương trình tổng thể, chương trình môn học đã được công khai để thu thập ý kiến của công chúng. Tuy nhiên, việc Lịch sử trở thành môn học bắt buộc đã gây tranh cãi và làm thay đổi định hướng tổ hợp môn ở cấp trung học phổ thông.

Thứ hai: việc định hướng tổ hợp ở cấp trung học phổ thông bị xáo trộn và các trường phải thay đổi việc lựa chọn tổ hợp cho học sinh.

Việc lựa chọn tổ hợp môn học ở cấp trung học phổ thông thường gặp rắc rối do sự can thiệp của nhân sự và kinh phí của trường. Học sinh không hoàn toàn có quyền chọn những môn học mình thích.

Thứ ba: các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở vẫn gây khó khăn cho việc tổ chức giảng dạy và kiểm tra.

Mặc dù được gọi là môn học "tích hợp", các môn này vẫn được bố trí giáo viên dạy riêng. Việc tổ chức giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu và đánh giá cuối học kỳ vẫn gây khó khăn cho các nhà trường.

Thứ tư: sách giáo khoa trong chương trình mới gây khó khăn và không đồng đều.

Thị trường sách giáo khoa vẫn đang cạnh tranh sôi nổi giữa các nhà xuất bản. Sách giáo khoa thường được chuyển theo một vòng tròn khép kín giữa các công ty phát hành sách và nhà trường. Điều này khiến việc lựa chọn sách giáo khoa trở nên khó khăn và gây khó cho phụ huynh.

Thứ năm: sách giáo khoa chưa đạt đến chất lượng đồng đều và không phù hợp với giáo viên và học sinh.

Giao viên có quyền lựa chọn sách giáo khoa để dạy, nhưng thực tế không đơn giản. Việc lựa chọn sách giáo khoa tùy theo địa phương đã tạo ra sự không đồng đều trong sách giáo khoa. Điều này tạo ra sự nhất quán và hiệu quả cho việc triển khai chương trình mới.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai giảng dạy ở cả 3 cấp học phổ thông, nhưng vẫn còn nhiều bất cập tồn tại. Để tháo gỡ những khó khăn này, cần có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, ổn định thị trường sách giáo khoa và hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục cùng toàn ngành giáo dục trong nhiều năm tới và chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo. Hy vọng toàn ngành giáo dục sẽ đoàn kết, cùng nhau vượt qua những khó khăn và tạo niềm tin cho xã hội.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

1