Next Week - Dấu hiệu nhận biết và Cách sử dụng đúng

Next Week là thì gì? Đây là một cụm từ trong tiếng Anh chỉ thời gian tương lai gần, đặc biệt là tuần kế tiếp so với thời điểm hiện tại. Việc hiểu rõ ý...

Next Week là thì gì? Đây là một cụm từ trong tiếng Anh chỉ thời gian tương lai gần, đặc biệt là tuần kế tiếp so với thời điểm hiện tại. Việc hiểu rõ ý nghĩa của "next week" sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách chính xác trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng next week và những lỗi thông dụng khi dùng nó.

Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn với next week

Khi đã hiểu rõ next week là thì gì, bạn có thể nhận biết thì tương lai đơn dựa trên các dấu hiệu sau:

 • Sử dụng các từ chỉ thời gian trong tương lai như "next week", "tomorrow", "next month".
 • Sử dụng từ khóa như "will" hoặc "shall" kèm theo động từ.

Các công thức phổ biến của thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn, hay còn được gọi là "Simple Future Tense" trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt những hành động mà người nói quyết định tự phát hoặc không hề có kế hoạch từ trước vào thời điểm nói.

Dưới đây là một số công thức phổ biến khi sử dụng thì tương lai đơn với next week:

Câu phủ định với Next week

Công thức: Subject + will/shall not + V1 + Next week

Ví dụ:

 • We will not go on a trip next week.
 • They shall not work overtime next week.

Câu khẳng định với Next week

Công thức: Subject + will/shall + V1 (dạng đơn thể) + Next week

Ví dụ:

 • I will visit my parents next week.
 • She shall finish the project next week.

Câu nghi vấn với Next week

Công thức: Will/Shall + Subject + V1 + Next week

Ví dụ:

 • Will you join us for dinner next week?
 • Shall I take next week off from work?

Hướng dẫn sử dụng Next week trong các thì

Mỗi thì trong tiếng Anh mang một ý nghĩa và mục đích sử dụng riêng. Để dễ dàng phân biệt chúng, bạn nên dựa vào các từ dấu hiệu có trong câu.

Dưới đây là cách sử dụng next week trong một số thì phổ biến:

Thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect Tense) được sử dụng để diễn tả những hành động/công việc sẽ hoàn tất trước một thời điểm cụ thể trong tương lai, thường là vào tuần sau.

Công thức cơ bản của thì này là: S + will + have + V (ở dạng quá khứ phân từ - Past Participle)

Ví dụ:

 • I will have finished my assignment by next Monday.
 • She will have prepared the dinner before everyone arrives next week.
 • We will have saved enough money for the trip by next year.

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous Tense) được sử dụng nếu hành động/sự việc bắt đầu trong quá khứ nhưng vẫn tiếp diễn vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Công thức của thì này là: S + will/shall + have been + V-ing + object (O)

Ví dụ:

 • By next week, I will have been studying English for 2 months.
 • She will have been waiting for the bus for an hour when it arrives next Monday.
 • They shall have been practicing the presentation all day before their meeting next Friday.

Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (Simple Future Tense) được sử dụng để diễn đạt những hành động sẽ xảy ra vào tuần sau (next week) hoặc các khoảng thời gian tương tự trong tương lai.

Có hai cách thức chính để thể hiện ý tưởng này:

 • Công thức 1: S + will + V (ở dạng đơn thể) Ví dụ:

  • I will visit my grandparents next week.
  • She will hand in her assignment next Monday.
 • Công thức 2: S + be (is/ are/ am) + going to + V (ở dạng đơn thể) Ví dụ:

  • We are going to have a party next weekend.
  • They are going to leave for vacation next Thursday.

Những lỗi thông dụng khi sử dụng next week

Khi sử dụng cụm từ next week trong tiếng Anh, có một số lỗi thông dụng mà người học thường gặp phải:

 • Sử dụng động từ ở dạng phức thay vì dạng đơn. Ví dụ: I will be working next week (đúng là I will work next week).
 • Quên thêm từ next week. Ví dụ: I will visit my parents (đúng là I will visit my parents next week).
 • Sử dụng sai ngữ cảnh. Ví dụ: I have visited my parents next week (sai bởi next week chỉ tương lai).
 • Sử dụng next chứ không phải next week. Ví dụ: I will go to class next (đúng là next week).
 • Dùng sai thời gian. Ví dụ: Yesterday, I worked next week (sai bởi next week luôn là tương lai).
 • Sai thứ tự từ. Ví dụ: Will next week I go to the park? (đúng là Will I go to the park next week?).

Những lỗi trên thường xảy ra do nhầm lẫn về ngữ pháp hoặc ngữ cảnh sử dụng next week. Để tránh lỗi này, hãy nắm vững ngữ pháp và cách sử dụng next week trong các trường hợp khác nhau.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ Next week là thì gì và cách sử dụng nó đúng cách. Chúc bạn học tốt!

1