Những điều cần biết khi học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về quy định pháp luật về việc học...

Việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về quy định pháp luật về việc học nghề, tập nghề và do đó, có thể mất đi những quyền lợi chính đáng mà không hề hay biết. Vì vậy, khi học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, chúng ta cần nắm rõ những điều sau đây.

1. Học nghề, tập nghề là gì?

Theo Điều 61 của Bộ luật Lao động 2019, học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có nghĩa là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc. Trong khi đó, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có nghĩa là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc.

Với hai khái niệm này, chúng ta cần phân biệt rõ ràng:

 • Học nghề: là việc được đào tạo về lý thuyết và thực hành nghề nghiệp, thích hợp cho những người chưa có kiến thức và kỹ năng trong nghề nghiệp.
 • Tập nghề: thích hợp cho những người đã có kiến thức nền và chỉ cần được hướng dẫn thực hành công việc để trở thành người làm việc thành thạo trong một vị trí nhất định.

2. Độ tuổi của người học nghề, tập nghề

Theo quy định của pháp luật, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. Đối với những người học nghề hoặc tập nghề thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tuổi tối thiểu là 18 tuổi.

3. Hợp đồng đào tạo

Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc phải ký hợp đồng đào tạo và không được thu học phí. Hợp đồng đào tạo cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được.
 • Địa điểm đào tạo.
 • Thời gian hoàn thành khoá học.
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng.
 • Thanh lý hợp đồng.
 • Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp.
 • Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong.
 • Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học.
 • Các thoả thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

4. Thời gian học nghề, tập nghề

Thời gian học nghề phụ thuộc vào chương trình đào tạo và không có quy định cụ thể về thời gian. Trong khi đó, thời gian tập nghề không quá 3 tháng.

Trước khi ký hợp đồng đào tạo, người học cần xem xét kỹ thời gian và nội dung cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong để tránh bị lợi dụng.

5. Tiền lương, tiền công trong thời gian học nghề, tập nghề

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học tham gia lao động, người sử dụng lao động sẽ trả lương theo thỏa thuận giữa hai bên. Mức lương không bị chi phối bởi mức lương tối thiểu vùng.

6. Ký hợp đồng lao động sau thời gian học nghề, tập nghề

Sau thời gian học nghề, tập nghề, hai bên phải ký hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Việc ký hợp đồng lao động sau thời gian học nghề, tập nghề phải tuân thủ cam kết trong hợp đồng đào tạo.

Như vậy, hi vọng với những thông tin trên, bạn đã có cái nhìn tổng quan về việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động. Hãy luôn nắm rõ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bản thân khi tham gia vào quá trình học tập và làm việc.

1