Ôn tập về hình học - Giải toán - Toán lớp 3 - Tuần 3

Ôn tập về hình học Đường gấp khúc Đường gấp khúc là đường có độ dài bằng tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành. Hình tam giác Hình tam giác có 3 đỉnh và...

Ôn tập về hình học

Đường gấp khúc

Đường gấp khúc là đường có độ dài bằng tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành.

Hình tam giác

 • Hình tam giác có 3 đỉnh và 3 cạnh.
 • Chu vi hình tam giác là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác.

Hình tứ giác

 • Hình tứ giác có 4 đỉnh và 4 cạnh.
 • Hình chữ nhật: Có hai cặp cạnh bằng nhau.
 • Hình vuông có tất cả các cạnh bằng nhau.
 • Chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh trong tứ giác đó.

Ôn tập về giải toán

Phương pháp giải bài toán có lời văn gồm 4 bước:

 1. Đọc kĩ đề bài.
 2. Tóm tắt đề bài.
 3. Phân tích bài toán tìm cách giải.
 4. Giải bài toán.
 5. Kiểm tra đáp án.

Một số bài toán

Ví dụ 1. Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi.

Ôn tập về hình học a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó? b) Trung điểm đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn ED là điểm nào? c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

Bài giải: a) Có 7 góc vuông:

 • Góc vuông đỉnh A cạnh MA, EA.
 • Góc vuông đỉnh E cạnh AE, NE.
 • Góc vuông đỉnh M cạnh EN, MN.
 • Góc vuông đỉnh N cạnh MN, DN.
 • Góc vuông đỉnh M cạnh AM, NM.
 • Góc vuông đỉnh M cạnh BM, NM.
 • Góc vuông đỉnh C cạnh BC, DC.

b) M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng ED.

c) I là trung điểm của AE, K là trung điểm của MN.

Ví dụ 2. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm.

Bài giải: Chu vi hình tam giác là: 35 + 26 + 40 = 101 (cm) Đáp số: 101 cm.

Ví dụ 3. Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Bài giải: Chu vi hình chữ nhật là: (60 + 40) x 2 = 200 (m) Cạnh hình vuông là: 200 : 4 = 50 (m) Đáp số: 50m.

Ví dụ 4. Một đội công nhân trồng rừng buổi sáng trồng được 621 cây, buổi chiều trồng ít hơn buổi sáng 115 cây. Hỏi buổi chiều đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt Buổi sáng: 621 cây Buổi chiều ít hơn buổi sáng: 115 cây Buổi chiều: ? cây

Bài giải Buổi chiều đội đó trồng được số cây là: 621 - 115 = 506 (cây) Đáp số: 506 cây

Ví dụ 5. Tân có 34 quyển vở. Linh có 17 quyển vở. Tân cho Linh 5 quyển vở. Hỏi sau khi cho Linh, Tân có nhiều hơn Linh bao nhiêu quyển vở?

Tóm tắt Tân: 34 quyển Tân cho Linh: 5 quyển Sau khi cho Linh, Tân nhiều hơn Linh: ? quyển

Bài giải Sau khi cho Linh, Tân còn lại số quyển vở là: 34 - 5 = 29 (quyển) Số quyển vở của Linh sau khi được Tân cho là: 17 + 5 = 22 (quyển) Sau khi cho Linh, Tân nhiều hơn Linh số quyển vở là: 29 - 22 = 7 (quyển) Đáp số: 7 quyển vở.

Bài giảng tuần 3 có thể tìm thấy tại mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

1