RTO và RPO: Khám phá khái niệm cần biết khi triển khai Backup

Bạn đã từng cảm thấy cần phải sao lưu dữ liệu cho máy tính của mình? Trước khi bắt đầu công việc này, hãy tìm hiểu về hai khái niệm quan trọng: RTO và RPO....

Bạn đã từng cảm thấy cần phải sao lưu dữ liệu cho máy tính của mình? Trước khi bắt đầu công việc này, hãy tìm hiểu về hai khái niệm quan trọng: RTO và RPO. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng và cách áp dụng chúng trong việc triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu.

RPO là gì?

RPO là viết tắt của Recovery Point Object, tức thời điểm phục hồi dữ liệu. Đây là thời điểm cụ thể trong quá khứ mà doanh nghiệp muốn khôi phục dữ liệu về. Ví dụ, RPO có thể là 1 phút trước, 1 ngày trước, hoặc thậm chí là tuần trước. RPO là thời điểm đã xảy ra và doanh nghiệp muốn khôi phục dữ liệu về đúng thời điểm đó.

RTO có vai trò như thế nào?

RTO là viết tắt của Recovery Time Object, tức thời gian phục hồi. Đây là thời gian mà doanh nghiệp đặt ra yêu cầu để phục hồi dữ liệu theo RPO đã chỉ định. Ví dụ, nếu một phòng nhân sự mất file tính lương và yêu cầu phải khôi phục trong vòng 1 giờ, thì RTO sẽ là 1 giờ. RTO có mối liên hệ nghịch đảo với chi phí - tức là RTO càng ngắn, chi phí càng lớn.

Giải pháp RPO - RTO từ góc nhìn khách quan

RPO và RTO luôn đi kèm nhau và cùng đóng vai trò quan trọng trong việc hồi phục dữ liệu. Với những hệ thống yêu cầu RPO đếm theo phút hoặc giây, hệ thống Nhân rộng đồng bộ (Synchronous Replication) được sử dụng để đồng bộ dữ liệu trên nhiều website khác nhau. Đối với những hệ thống yêu cầu RPO đếm theo giờ hoặc ngày, phương pháp Nhân rộng không đồng bộ sẽ được áp dụng, dữ liệu được đặt ở nhiều site khác nhau và đồng bộ theo giờ hoặc ngày. Còn đối với những hệ thống RPO không quá gấp rút, ví dụ như đếm theo vài ngày hay 1 tuần, việc lưu trữ có thể được thực hiện trên các thiết bị tape và đặt ở khu vực xa công ty.

Sự khác nhau giữa RTO và RPO Sự khác nhau giữa RTO và RPO

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể yêu cầu thuê một "hot site" - nơi có cơ sở hạ tầng đầy đủ để vận hành hệ thống sao lưu và đồng bộ dữ liệu. Hot site này có thể được đặt ở một vị trí xa công ty và đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, từ hạ tầng công nghệ thông tin cho đến nơi làm việc của nhân viên.

Để triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu cho doanh nghiệp, việc hiểu rõ RTO và RPO là cực kỳ quan trọng. Hãy lưu lại thông tin này để biết cách phân biệt giữa RTO và RPO và giúp cho việc backup dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

(Sưu tầm)

Hướng dẫn Backup và Restore Virtual Machine dùng Veeam Backup & Replication 10

1