Soạn bài On tập phần văn học ngữ văn 12 tập 1

Hãy cùng tìm hiểu về các tác phẩm văn học ngữ văn 12 tập 1 và những điểm đặc biệt trong từng tác phẩm này. 1. Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn học...

Hãy cùng tìm hiểu về các tác phẩm văn học ngữ văn 12 tập 1 và những điểm đặc biệt trong từng tác phẩm này.

1. Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn học ngữ văn 12 tập 1 câu 1-5

Câu 1: Trang 214, sgk Ngữ văn 12/1

Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX phát triển qua 4 giai đoạn chính. Trong giai đoạn từ 1945-1954, văn học tập trung vào sự vui tươi, hồ hởi của nhân dân cả nước khi độc lập được giành được. Từ cuối năm 1946, văn học bắt đầu phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp.

Câu 2: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Trong giai đoạn từ 1955-1964, văn xuôi mở rộng đề tài gắn liền với hiện thực đời sống. Thơ ca phát triển mạnh mẽ với những tác phẩm mang tính chất quê hương, ngợi ca dân tộc, và cuộc kháng chiến. Kịch nói cũng có những vở kịch gây ấn tượng về thực tế kháng chiến.

Câu 3: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Trong giai đoạn từ 1965-1975, văn học tiếp tục phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân miền Nam, với tác phẩm tiêu biểu như "Người mẹ cầm súng". Thơ ca cũng có sự góp mặt của các nhà thơ trẻ, mang nét suy tư sâu sắc về cuộc chiến chống Mỹ.

Câu 4: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Giai đoạn từ năm 1975 đến cuối thế kỷ XX, văn học tiếp tục phát triển với những tập thơ tiêu biểu như "Tự hát" và văn xuôi đa dạng với nhiều tác phẩm đa dạng về nội dung và phong cách.

Câu 5: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Nhà thơ Tố Hữu được coi là nhà thơ trữ tình - chính trị. Thơ của ông luôn mang chất trữ tình chính trị, với những tác phẩm phục vụ cho đời sống chính trị của nước nhà và cũng thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước và ý chí của chiến sĩ cách mạng.

2. Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn học ngữ văn 12 tập 1 câu 6-10

Câu 6: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Trong bài thơ "Việt Bắc" của Tố Hữu, tính dân tộc được biểu hiện qua việc thể hiện chân thực nét đậm đà bản sắc dân tộc nơi thiên nhiên và con người Việt Bắc. Tác phẩm cũng thể hiện truyền thống ân nghĩa thủy chung và đoàn kết đồng lòng chung sức kháng chiến.

Câu 7: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Trong các bài viết về Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Đình Thi và Đô-xtôi-ép-xki, các tác giả đều tập trung vào cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu của các nhân vật chính. Các tác phẩm này phản ánh cuộc sống và tâm hồn của con người vào những thời kỳ đặc biệt.

Câu 8: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Trong các tác phẩm "Dọn về làng", "Tiếng hát con tàu", "Đò lèn" và "Bác ơi", điểm chung là các tác giả đều tạo ra hình tượng người lính với những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, cách diễn đạt và giọng điệu của các tác phẩm này lại khác nhau.

Câu 9: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Các tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường như "Đất nước và tình yêu" và "Sóng và tình yêu" thể hiện cảm hứng thẩm mĩ và nét nổi bật trong việc miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên và tình yêu.

Câu 10: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Hình tượng sóng trong các tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường và "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên được sử dụng làm ẩn dụ, tạo ra những hình ảnh và âm thanh lôi cuốn, thể hiện cảm xúc và tình cảm sâu sắc.

3. Hướng dẫn Soạn bài Ôn tập phần văn học ngữ văn 12 tập 1 câu 11-13

Câu 11: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Các tác phẩm "Dọn về làng" của Nông Quốc Chấn, "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên, "Đò lèn" của Nguyễn Duy và "Bác ơi" của Tố Hữu có những điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật riêng biệt.

Câu 12: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Các tác phẩm "Chữ người tử tù", "Người lái đò sông Đà", "Đò lèn" và "Bác ơi" có những điểm thống nhất và khác biệt trong cách miêu tả nhân vật và giọng điệu.

Câu 13: Trang 215, sgk Ngữ văn 12/1

Các tác phẩm của Hoàng Phủ Ngọc Tường như "Sông Hương" và "Người lái đò sông Đà" thể hiện cảm hứng thẩm mĩ và có những điểm nổi bật trong nghệ thuật.

1