Xem thêm

Sư Phạm Mầm Non: Học những môn gì và trong bao lâu?

Hình ảnh minh họa Ngành sư phạm mầm non là một phần của lĩnh vực sư phạm, được đào tạo ở cấp Cao đẳng hoặc Đại học. Trong trường hợp đào tạo Cao đẳng sư...

Sinh viên sư phạm mầm non Hình ảnh minh họa

Ngành sư phạm mầm non là một phần của lĩnh vực sư phạm, được đào tạo ở cấp Cao đẳng hoặc Đại học. Trong trường hợp đào tạo Cao đẳng sư phạm, thời gian học là từ 2,5 đến 3 năm (tương đương 6 học kỳ - 82 tín chỉ). Chương trình học bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành liên quan đến giáo dục mầm non. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Chương trình Giáo Dục Sư Phạm Mầm Non

Tên chương trình: Đào tạo Giáo viên mầm non

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Giáo dục mầm non (sư phạm mầm non)

Loại hình đào tạo: Chính quy

Nội dung chương trình:

I. Kiến thức Giáo dục học đại cương: (Tổng 21 Tín chỉ)

 1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lên Nin: 5 tín chỉ
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ
 3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: 3 tín chỉ
 4. Pháp luật đại cương: 3 tín chỉ
 5. Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý trong Giáo dục mầm non: 2 tín chỉ
 6. Tiếng Anh 1: 3 tín chỉ
 7. Tiếng Anh 2: 3 tín chỉ
 8. Giáo dục quốc phòng (165 tiết): 11 tín chỉ
 9. Giáo dục thể chất (90 tiết): 3 tín chỉ
 10. Tiếng Việt thực hành: 3 tín chỉ
 11. Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong Giáo dục mầm non: 5 tín chỉ
 12. Cơ sở văn hoá Việt Nam: 3 tín chỉ

II. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: (Tổng 103 Tín Chỉ)

Kiến thức cơ sở ngành: 9 Tín chỉ

 • Tâm lý học đại cương: 2 tín chỉ
 • Giáo dục học đại cương: 3 tín chỉ
 • Mỹ thuật: 2 tín chỉ
 • Âm nhạc và Múa: 2 tín chỉ

Kiến thức ngành và nghiệp vụ: 75 Tín chỉ

 • Sư phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non: 2 tín chỉ
 • Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non: 6 tín chỉ
 • Giáo dục gia đình: 2 tín chỉ
 • Nghề Giáo viên mầm non: 2 tín chỉ
 • Giáo dục học mầm non: 3 tín chỉ
 • Giáo dục học hoà nhập: 2 tín chỉ
 • Chương trình Giáo dục mầm non - Phát triển, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non: 2 tín chỉ
 • Tổ chức hoạt động vui chơi: 3 tín chỉ
 • Tổ chức hoạt động tạo hình: 2 tín chỉ
 • Tổ chức hoạt động âm nhạc: 2 tín chỉ
 • Phương pháp phát triển ngôn ngữ: 3 tín chỉ
 • Phương pháp làm quen với Văn học: 2 tín chỉ
 • Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với Toán: 2 tín chỉ
 • Phương pháp khám phá khoa học và làm quen với môi trường xung quanh: 3 tín chỉ
 • Phương pháp giáo dục học thể chất: 2 tín chỉ
 • Vệ sinh, Dinh Dưỡng: 2 tín chỉ
 • Phòng bệnh và đảm bảo an toàn: 2 tín chỉ
 • Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình: 3 tín chỉ
 • Quản lý trong Giáo dục mầm non: 2 tín chỉ
 • Đánh giá trong Giáo dục mầm non: 2 tín chỉ

Thực tập Sư Phạm và thi cuối khoá

 • Kiến tập sư phạm (2 tuần): 1 tín chỉ
 • Thực hành sư phạm: 2 tín chỉ
 • Thực tập sư phạm (4 tuần): 3 tín chỉ
 • Thực tập cuối khoá (9 tuần): 8 tín chỉ

Học phần thay thế thi Tốt nghiệp hoặc Khoá luận: 5 Tín Chỉ

 • Văn học thiếu nhi và đọc, kể diễn cảm: 2 tín chỉ
 • Tâm bệnh học và giáo dục dinh dưỡng: 3 tín chỉ

Lớp Cao đẳng sư phạm mầm non Hình ảnh thực hành trong lớp Cao đẳng sư phạm mầm non

Kết luận: Đây là danh sách các môn học mà sinh viên ngành Sư phạm mầm non trình độ Cao đẳng chính quy sẽ học trong 3 năm (6 học kỳ). Chúc các bạn học tập tốt và thành công trong việc trở thành những giáo viên mầm non tài năng!

Tham khảo thêm: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hoà Bình thông báo xét tuyển Cao Đẳng Sư Phạm Mầm Non 2022 (học tại Hà Nội, Hoà Bình)

1