Xem thêm

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9: Những kiến thức quan trọng

Hóa học là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục. Lớp 9 là giai đoạn quan trọng để học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học. Trên đó,...

Hóa học là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục. Lớp 9 là giai đoạn quan trọng để học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học. Trên đó, tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả.

Một số nội dung trong chương trình Hóa học mới

 • Đọc tên nguyên tố và danh pháp một số hợp chất vô cơ theo IUPAC.
 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học lớp 7.
 • Bảng tuần hoàn Hóa học Tiếng Anh.

A. Lý thuyết hóa vô cơ

CHƯƠNG I: Các loại hợp chất vô cơ

 1. Tính chất hóa học của oxit
 • Oxit axit: SO2, SO3, N2O5, P2O5...
 • Oxit bazơ: Na2O, K2O, BaO...
 1. Tính chất hóa học của axit, bazơ
 • Axit: Đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với kim loại.
 • Bazơ: Đổi màu quỳ tím thành xanh, tác dụng với axit.
 1. Tính chất hóa học của muối
 • Tác dụng với kim loại: Điều kiện kim loại đẩy kim loại khác ra khỏi dung dịch muối.
 • Tác dụng với bazơ: Tạo muối mới.
 • Tác dụng với axit: Tạo muối mới.
 • Phản ứng nhiệt phân: Một số muối bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao.

CHƯƠNG 2: Kim loại

 1. Tính chất của Al và Fe
 • Nhôm (Al): Kim loại nhẹ, màu trắng, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
 • Sắt (Fe): Kim loại nặng, màu trắng xám, cứng, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
 1. Hợp chất sắt: Gang, thép
 • Gang: Giòn, không rèn, không dát mỏng được.
 • Thép: Đàn hồi, dẻo, cứng, rèn, dát mỏng, kéo sợi được.
 1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Theo dãy hoạt động, từ trái qua phải, mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần. Một số kim loại có tính chất đặc biệt như tác dụng với nước, axit, và muối.

3. Phi kim

 • Cl2: Chất khí không màu, độc, tác dụng với hiđro, kim loại, và hợp chất.
 • C: Có 3 dạng thù hình: kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
 • CO: Khí không màu, không mùi, tác dụng với oxi và nước, được sử dụng trong công nghiệp hóa chất.
 • CO2: Khí không màu, nặng hơn không khí, không duy trì sự sống cháy, được sử dụng trong công nghiệp và ngành thực phẩm.

B. Lý thuyết hóa hữu cơ 9

I. Phân loại hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ gồm 2 loại

 • Hiđrocacbon: Chỉ chứa H, C.
 • Dẫn xuất của hiđrocacbon: Chứa H, C cùng với các nguyên tố khác như N, O, Cl,...

II. Tính chất của hiđrocacbon.

 • Metan, etilen, axetilen, benzen: Đặc điểm vật lý và phản ứng thế.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 9 giúp bạn nắm vững các kiến thức và hiểu rõ hơn về các loại hợp chất vô cơ và hữu cơ. Đối với các em học sinh lớp 9, việc nắm vững kiến thức này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những bài học tiếp theo.

1