Xem thêm

Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 thường xuất hiện trong các bài thi

Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 là một bước quan trọng mà học sinh lớp 11 hay lớp 12 cần thực hiện. Với học sinh lớp 11, việc hệ thống lại kiến thức...

Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 là một bước quan trọng mà học sinh lớp 11 hay lớp 12 cần thực hiện. Với học sinh lớp 11, việc hệ thống lại kiến thức đã học sẽ giúp dễ dàng tiếp thu kiến thức mới trong năm học tiếp theo. Đối với học sinh lớp 12, việc tổng hợp kiến thức trọng tâm sẽ giúp chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia một cách hoàn hảo nhất.

Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 thường xuất hiện trong các bài thi Ảnh chỉ để minh họa

Các kiến thức hóa học trọng tâm của lớp 10

Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 phần lý thuyết

Trong phần Hóa học vô cơ ở lớp 10, chúng ta sẽ nhắc lại những kiến thức quan trọng nhất. Các kiến thức này thường xuất hiện trong các bài thi.

Nguyên tử

Nguyên tử là phần kiến thức hóa học cơ bản nhất mà học sinh cần ghi nhớ. Đây là nền tảng để học sinh tiếp thu các bài học ở lớp 11 và lớp 12 một cách tốt hơn.

Thành phần cấu tạo của nguyên tử bao gồm hạt nhân và vỏ hạt nhân. Hạt nhân có chứa điện tích dương Proton và Hạt Nơtron không mang điện. Vỏ hạt nhân là những electron mang điện tích âm.

Các đồng vị có số khối khác nhau nhưng tính chất hóa học giống nhau.

Cấu hình electron nguyên tử

Khi nguyên tử ở trạng thái cơ bản, các electron sẽ chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và xếp thành từng lớp. Trên cùng một lớp, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Ảnh chỉ để minh họa

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố sẽ được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Các nguyên tố có cùng số lớp electron sẽ được xếp thành một hàng. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị sẽ được xếp thành một cột.

Liên kết hóa học

Liên kết hóa học là kiến thức quan trọng cần phải nhớ. Khi tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10, học sinh cần đặc biệt chú ý đến phần này. Nắm chắc liên kết hóa học sẽ giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức mới của lớp 11 và 12.

Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử thành phân tử hay tinh thể bền vững.

Tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 phần bài tập

Sau khi đã tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10 phần lý thuyết trọng tâm nhất, CCBook sẽ giúp học sinh hệ thống lại phần bài tập.

Dưới đây là những dạng bài tập quen thuộc mà chắc chắn học sinh sẽ gặp khi làm bài kiểm tra hoặc bài thi:

  • Dạng 1: Cấu tạo nguyên tử đồng vị
  • Dạng 2: Cấu hình electron
  • Dạng 3: Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn
  • Dạng 4: Xác định nguyên tố hóa học
  • Dạng 5: Liên kết hóa học và cấu trúc mạng tinh thể

Với mỗi dạng bài tập trên, học sinh cần thực hành làm nhiều để hiểu sâu vấn đề, rút ra phương pháp giải nhanh và kinh nghiệm khi gặp các dạng bài tương tự.

Cuốn sách giúp tổng hợp kiến thức Hóa học lớp 10

Sách Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia môn Hóa học Ảnh chỉ để minh họa

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia môn Hóa học là cuốn sách tổng hợp kiến thức của cả 3 năm cấp III. Trong cuốn sách này, kiến thức Hóa học lớp 10 được cô đọng giúp học sinh tiết kiệm thời gian khi ôn tập. Cuốn sách cung cấp những dạng bài tập chi tiết kèm theo ví dụ minh họa. Các ví dụ giải bài rất chi tiết, lồng ghép với phương pháp giải nhanh để nâng cao hiệu quả học tập.

Cuốn sách Đột phá 8+ còn đi kèm tiện ích video bài giảng và hệ thống thi thử CCTest, cùng với nhóm giải đáp học tập trên Facebook. Những tiện ích này sẽ tối đa hóa hiệu quả học tập của học sinh. Cuốn sách sẽ là hành trang giúp các em đạt kết quả tốt trong 3 năm học nếu học sinh chăm chỉ và khai thác sách đúng hướng.

Nguồn: Nisshin Education

1