Tổng hợp kiến thức vật lý 12: Những điểm cần lưu ý

Với chương trình Vật lý 12, việc nắm vững kiến thức là rất quan trọng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng tốt hơn, chúng tôi sẽ tổng hợp lại các điểm cần...

Tổng hợp kiến thức vật lý 12

Với chương trình Vật lý 12, việc nắm vững kiến thức là rất quan trọng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng tốt hơn, chúng tôi sẽ tổng hợp lại các điểm cần chú ý trong chương trình này.

Chương 1: Dao động cơ

Bài 1: Dao động điều hòa

 • Lý thuyết và phương trình về dao động điều hòa.

Bài 2: Con lắc lò xo

 • Cấu tạo và khảo sát đặc điểm của con lắc lò xo.

Bài 3: Con lắc đơn

 • Kiến thức và phương trình về con lắc đơn.

Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

 • Lý thuyết về dao động tắt dần và dao động cưỡng bức.

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

 • Lý thuyết về 2 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số.
 • Phương pháp Fre-Nen và dao động tổng hợp.

Bài 6: Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

 • Kiến thức về sóng cơ và các đại lượng liên quan.
 • Phương trình sóng.

Bài 8: Giao thoa sóng

 • Lý thuyết và công thức về giao thoa sóng.

Bài 9: Sóng dừng

 • Lý thuyết và các công thức về sóng dừng.

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

 • Tần số, cường độ âm và mức độ cường độ âm.

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

 • Độ cao, độ to và âm sắc của âm.

Chương 3: Dòng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • Lý thuyết về dòng điện xoay chiều.
 • Độ lệch pha của điện áp và dòng điện.

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

 • Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
 • Các loại mạch điện xoay chiều.

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

 • Định luật Ôm và độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện.
 • Hiện tượng cộng hưởng.

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

 • Lý thuyết và hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 • Lý thuyết và nguyên lý hoạt động máy biến áp.
 • Truyền tải điện năng.

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

 • Máy phát điện xoay chiều 1 pha và 3 pha.

Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

 • Lý thuyết về động cơ không đồng bộ và động cơ không đồng bộ 3 pha.

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

 • Lý thuyết và phương trình về mạch dao động.
 • Dao động điện từ tự do và chu kì.

Bài 21: Điện từ trường

 • Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường.
 • Lý thuyết về điện từ trường và thuyết điện từ Mắc-xoen.
 • Sự lan truyền tương tác điện từ.

Bài 22: Sóng điện từ

 • Lý thuyết về sóng điện từ và phân loại.

Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

 • Nguyên tắc chung và cấu tạo của máy phát thanh.

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

 • Lý thuyết và ứng dụng của tán sắc ánh sáng.
 • Công thức tán sắc ánh sáng.

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

 • Lý thuyết về nhiễu xạ ánh sáng và giao thoa ánh sáng.
 • Bước sóng ánh sáng và màu sắc.

Bài 26: Các loại quang phổ

 • Lý thuyết về quang phổ và phương pháp phân tích quang phổ.

Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

 • Lý thuyết về tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Bài 28: Tia X

 • Lý thuyết và ứng dụng về tia X.

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

 • Lý thuyết về hiện tượng quang điện trong và ngoài.
 • Định luật về giới hạn quang điện.

Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

 • Lý thuyết về hiện tượng quang điện trong và ngoài.

Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

 • Lý thuyết về hiện tượng phát quang và ứng dụng.

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

 • Lý thuyết về mẫu nguyên tử Bo và cấu tạo nguyên tử.

Bài 34: Sơ lược về laze

 • Lý thuyết và ứng dụng về laze.

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 • Cấu tạo, đồng vị, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

 • Độ hụt khối, năng lượng liên kết và các định luật bảo toàn.

Bài 37: Phóng xạ

 • Lý thuyết và định luật phóng xạ.

Bài 38: Phản ứng phân hạch

 • Lý thuyết và đặc điểm của phản ứng phân hạch.

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

Bài 40: Các hạt sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Nhớ đăng ký ngay để được tư vấn và xây dựng lộ trình ôn thi THPT môn Lý sớm nhé!

1