Xem thêm

Top 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án năm 2023: Cùng ôn tập và đạt điểm cao trong bài thi Hóa học 9

Hóa học là môn học quan trọng và thú vị nhưng cũng không ít học sinh gặp khó khăn trong việc ôn tập và đạt điểm cao trong bài thi Hóa học 9. Để giúp...

Hóa học là môn học quan trọng và thú vị nhưng cũng không ít học sinh gặp khó khăn trong việc ôn tập và đạt điểm cao trong bài thi Hóa học 9. Để giúp bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả tốt, dưới đây là danh sách Top 9 Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 có đáp án năm 2023. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn làm quen với các dạng bài thi, rèn kỹ năng và đồng thời cung cấp đáp án chi tiết giúp bạn tự kiểm tra và rút kinh nghiệm sau mỗi bài làm.

Đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2023 có đáp án (30 đề)

Dưới đây là một số câu hỏi từ đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2023:

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Axit làm quỳ tím hóa màu nào?

A. Xanh B. Đỏ C. Hồng D. Vàng

Câu 2: Bazơ nào sau đây không tan trong nước?

A. NaOH B. KOH C. Ca(OH)2 D. Cu(OH)2

Câu 3: Muối nào sau đây không tan trong nước?

A. K2SO3 B. Na2SO3 C. CuCl2 D. BaSO4

Câu 4: Axit nào sau đây dễ bay hơi?

A. H2SO3 B. H2SO4 C. HCl D. HNO3

Câu 5: Cho 5,6g sắt vào dung dịch đồng sunfat dư. Khối lượng đồng thu được là:

A. 6,4 g B. 12,8 g C. 64 g D. 128 g

Câu 6: Cho 2.7g Nhôm vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí hiđrô thoát ra (đktc) là:

A. 3.36 l B. 2.24 l C. 6.72 l D. 4.48 l

Phần tự luận

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

Fe -(1)→ FeCl3 -(2)→ Fe(OH)3 -(3)→ Fe2O3 -(4)→ Fe2(SO4)3

Câu 2: Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học: Na2SO4, HCl, H2SO4, NaCl. Viết PTHH nếu có.

Câu 3: Cho một lượng bột sắt dư vào 200ml dung dịch axit H2SO4. Phản ứng xong thu được 4,48 lít khí hiđrô (đktc).

a. Viết phương trình phản ứng hoá học. b. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng. c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.

Câu 4: Sau một lần đi tham quan nhà máy, bạn nhận được một câu hỏi thực tế: "Khi SO2 và CO2 do nhà máy thải ra gây ô nhiễm không khí rất nặng. Vậy cách để loại bỏ bớt lượng khí trên trước khi thải ra môi trường là gì?"

Câu 5: Biết 2,24 lít khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, thu được muối trung hoà và nước.

a. Viết phương trình phản ứng. b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 cần dùng. c. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Đây là chỉ một phần nho nhỏ trong số đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2023. Bạn có thể tìm hiểu và làm quen với các đề thi khác trong bộ đề thi để nắm vững kiến thức và rèn kỹ năng làm bài thi.

Đề thi Hóa học 9 Học kì 1 cực hay, có đáp án (Đề 1)

Hãy tận dụng quyển đề thi Học kì 1 Hóa học 9 năm 2023 để ôn luyện và chuẩn bị tốt cho bài thi. Chúc bạn thành công và đạt kết quả tốt trong môn Hóa học 9!

1