Trắc nghiệm Công nghệ cơ khí 11: Khái quát về gia công cơ khí

Gia công cơ khí là quá trình quan trọng trong ngành cơ khí. Qua đó, vật liệu cơ khí sẽ trải qua các thay đổi về hình dạng, kích thước, trạng thái hoặc tính chất...

Gia công cơ khí là quá trình quan trọng trong ngành cơ khí. Qua đó, vật liệu cơ khí sẽ trải qua các thay đổi về hình dạng, kích thước, trạng thái hoặc tính chất để tạo ra các sản phẩm cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những kiến thức cơ bản về gia công cơ khí bằng cách trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Quá trình liên quan trực tiếp đến việc thay đổi hình dạng, kích thước, trạng thái hoặc tính chất vật liệu là quá trình nào?

 • A. Công nghệ
 • B. Sản xuất
 • C. Gia công
 • D. Lắp ráp

Câu 2: Sản phẩm cơ khí không bao gồm?

 • A. Chi tiết
 • B. Bộ phận máy
 • C. Máy hoàn chỉnh
 • D. Phôi

Câu 3: Chất lượng của sản phẩm gia công cơ khí được đánh giá qua yếu tố nào?

 • A. Độ chính xác về kích thước
 • B. Độ chính xác về vị trí tương quan giữa các bề mặt
 • C. Độ chính xác về hình dạng và chất lượng bề mặt gia công
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4: Phương pháp gia công cơ khí là gì?

 • A. Là cách thức con người sử dụng sức lao động, máy móc tác động vào vật liệu cơ khí để tạo ra sản phẩm
 • B. Là phương pháp gia công cơ khí mà vật liệu đầu vào sau khi trải qua quá trình gia công không bị loại ra khỏi sản phẩm
 • C. Là phương pháp gia công cơ khí mà sản phẩm được hình thành nhờ sự bóc tách lớp vật liệu ra khỏi phôi trong quá trình gia công
 • D. Là phương pháp gia công bằng cách nấu chảy nguyên liệu đầu vào thành trạng thái lỏng sau đó rót vào khuôn

Câu 5: Dựa vào sự hình thành phôi của quá trình gia công, gia công cơ khí được chia làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 6: Tại sao phương pháp gia công không phôi được gọi là "không phôi"?

 • A. Vì quá trình gia công không cần dùng đến phôi
 • B. Vì quá trình gia công không cần dùng đến vật liệu đầu vào
 • C. Vì sau quá trình gia công, vật liệu không còn được giữ nguyên
 • D. Vì sau quá trình gia công, vật liệu vẫn được giữ nguyên mà không phải loại ra

Câu 7: Phương pháp gia công có phôi là?

 • A. Tiện
 • B. Đúc
 • C. Rèn
 • D. Cán

Câu 8: Phương pháp gia công không phôi là?

 • A. Xọc
 • B. Phay
 • C. Bào
 • D. Dập

Câu 9: Gia công phôi là?

 • A. Là cách thức con người sử dụng sức lao động, máy móc tác động vào vật liệu cơ khí để tạo ra sản phẩm
 • B. Là phương pháp gia công cơ khí mà vật liệu đầu vào sau khi trải qua quá trình gia công không bị loại ra khỏi sản phẩm

Câu 10: Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau là bao nhiêu?

 1. Quá trình vận chuyển, kiểm đếm sản phẩm là các quá trình gia công cơ khí
 2. Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, người ta chỉ sử dụng một phương pháp gia công
 3. Gia công cắt gọt thường sử dụng để gia công các chi tiết có độ chính xác cao
 4. Gia công không phôi thường sử dụng để gia công chế tạo phôi hoặc các chi tiết có độ chính xác không cao
 5. Phương pháp gia công không phôi thông dụng hiện nay là tiện, phay, khoan, mài

Câu 11: Dựa vào sự hình thành phôi của quá trình gia công, gia công cơ khí được chia làm?

 • A. Gia công không phôi, gia công có phôi và gia công cắt gọt
 • B. Gia công không phôi, gia công có phôi
 • C. Gia công có phôi, gia công cắt gọt
 • D. Đáp án khác

Câu 12: Phương pháp gia công không phôi là?

 • A. Tiện
 • B. Khoan
 • C. Hàn
 • D. Mài

Câu 13: Gia công đúc là phương pháp?

 • A. Gia công cắt gọt
 • B. Gia công không phôi
 • C. Gia công bằng máy
 • D. Gia công bằng tay

Câu 14: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là phương pháp gia công nào?

Phương pháp gia công

 • A. Gia công hàn
 • B. Gia công rèn
 • C. Gia công bằng laser
 • D. Gia công bằng tia nước

Câu 15: Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là phương pháp gia công nào?

Phương pháp gia công

 • A. Gia công hàn
 • B. Gia công mài
 • C. Gia công xọc
 • D. Gia công tiện

Câu 16: Phương pháp gia công có phôi là?

 • A. Hàn
 • B. Cán
 • C. Khoan
 • D. Kéo

Câu 17: Gia công cắt gọt (gia công không phôi) là?

 • A. Là cách thức con người sử dụng sức lao động, máy móc tác động vào vật liệu cơ khí để tạo ra sản phẩm
 • B. Là phương pháp gia công cơ khí mà vật liệu đầu vào sau khi trải qua quá trình gia công không bị loại ra khỏi sản phẩm
 • C. Là phương pháp gia công cơ khí mà sản phẩm được hình thành nhờ sự bóc tách lớp vật liệu ra khỏi phôi trong quá trình gia công

Ngoài ra, còn một số câu hỏi trắc nghiệm khác trong bài viết gốc. Bạn có thể trả lời chúng bằng cách truy cập đường dẫn này.

Cùng nhau tìm hiểu thêm về gia công cơ khí và nâng cao kiến thức của chúng ta nhé!

Credit to: nisshin.edu.vn

1