Phân biệt Just as, When, While, As soon as, Until

Chào mừng bạn đến với bài viết hôm nay! Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng các liên từ "When, As soon as, While, Just as và Until" trong tiếng Anh....

Chào mừng bạn đến với bài viết hôm nay! Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng các liên từ "When, As soon as, While, Just as và Until" trong tiếng Anh. Đây là những từ xuất hiện rất thường xuyên trong các bài tập TOEIC ở cả phần Reading và Listening.

Unit 24: Phân biệt Just as, When, While, As soon as, Until Hình ảnh chỉ dùng minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết

WHEN

 • Chúng ta sử dụng "when" kết hợp với thì hiện tại để nối các sự kiện chắc chắn hoặc có thể xảy ra trong tương lai.

  • Ví dụ: "When I get back, I’ll tell you all about my trip." (Khi tôi trở về, tôi sẽ kể cho bạn nghe về chuyến đi của tôi.)
  • Ví dụ: "I’ll cook dinner when I get home." (Tôi sẽ nấu bữa tối khi tôi về nhà.)
 • Chúng ta sử dụng "when" kết hợp với thì quá khứ để nối các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

  • Ví dụ: "When I saw the pollution in the city, I was very disappointed." (Khi tôi nhìn thấy sự ô nhiễm trong thành phố, tôi rất thất vọng.)
  • Ví dụ: "I screamed when the man grabbed my arm." (Tôi kêu lên khi người đàn ông nắm lấy cánh tay tôi.)

JUST AS

 • Chúng ta sử dụng "just as" để diễn đạt việc hai hành động hoặc sự kiện ngắn xảy ra gần như đồng thời.
  • Ví dụ: "The bus pulled away from the bus stop just as I arrived!" (Xe buýt khởi hành từ trạm xe buýt ngay khi tôi đến!)
  • Ví dụ: "It started to rain just as we left." (Trời bắt đầu mưa ngay khi chúng tôi ra đi.)

WHILE

 • Chúng ta sử dụng "while" để diễn đạt việc hai hành động hoặc sự kiện kéo dài xảy ra đồng thời.
  • Ví dụ: "While I was talking on the phone, they were calling for all passengers to board the bus to the beach." (Khi tôi đang nói chuyện điện thoại, họ đã thông báo cho tất cả hành khách lên xe buýt đến bãi biển.)
  • Ví dụ: "There were lots of people trying to sell me things while I was waiting for the bus." (Có rất nhiều người cố gắng bán đồ cho tôi trong lúc tôi đang chờ xe buýt.)

UNTIL

 • Chúng ta sử dụng "until" hoặc "till" để đếm thời gian cho đến khi một sự kiện xảy ra, thường là một sự kiện quan trọng hoặc khiến chúng ta háo hức.

  • Ví dụ: "It’s only 2 months until my summer vacation." (Chỉ còn 2 tháng nữa là tới kỳ nghỉ hè của tôi.)
  • Ví dụ: "There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present." (Chỉ còn 3 tuần nữa là đến đám cưới rồi. Tôi cần mua món quà.)
  • Ví dụ: "It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want to see it!" (Chỉ còn 5 phút nữa trận đấu bắt đầu. Bạn nên nhanh lên nếu muốn xem!)
 • Chúng ta cũng có thể sử dụng "until" và "till" để diễn đạt một khoảng thời gian từ mốc này đến mốc khác.

  • Ví dụ: "I had to wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus." (Tôi đã phải chờ từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều để chờ xe buýt tiếp theo.)
  • Ví dụ: "We have class from 8:00 until 10:00." (Chúng ta có buổi học từ 8:00 đến 10:00.)

Ghi chú rằng "till" là cách ngắn gọn để nói "until". Bạn có thể sử dụng cả hai từ này thay thế cho nhau, tuy nhiên "until" mang tính trang trọng hơn một chút.

Nếu bạn quan tâm đến các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng khác, hãy xem thêm các bài viết khác trên trang web của chúng tôi. Chúc bạn học tốt!

Ảnh chỉ dùng minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết

Ảnh: Nguồn

1