Xem thêm

58 Công Thức Giải Nhanh Hóa Học: Tài Liệu Hữu Ích Cho Các Bạn Làm Trắc Nghiệm

Chào các bạn! Hóa học là một môn học đa dạng và phức tạp, nhưng không đáng sợ! Để giúp các bạn làm trắc nghiệm Hóa học nhanh chóng và chính xác, TimDapAn đã biên...

Công thức giải nhanh bài tập hóa học THPT

58 công thức giải nhanh bài tập hóa học

Chào các bạn! Hóa học là một môn học đa dạng và phức tạp, nhưng không đáng sợ! Để giúp các bạn làm trắc nghiệm Hóa học nhanh chóng và chính xác, TimDapAn đã biên soạn 58 công thức giải nhanh Hóa học. Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn các công thức và mẹo nhanh khi làm các bài tập về hóa vô cơ và hữu cơ. Đặc biệt, nó sẽ hữu ích trong các kỳ thi quan trọng như cuối kì và ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Công Thức Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học

Trong tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy các công thức giải nhanh cho các bài tập Hóa học như:

 • Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học.
 • Các công thức giải nhanh cho trắc nghiệm Hóa học.
 • Công thức tính nhanh cho số đồng phân.
 • Công thức giải nhanh Hóa học lớp 10.

Công Thức Hóa Đại Cương

I. TÍNH pH

 1. Dung dịch axit yếu HA: pH = - 1/2(log Ka + logCa) hoặc pH = -log(αCa) (1). Trong đó, Ca > 0,01M và α là độ điện li của axit.
 2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA): pH = -(log Ka + logCa/Cm) (2).
 3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 + 1/2(log Kb + logCb) (3).

II. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3

H% = 2 - 2 MX/MY (4). Trong đó, X là hợp chất ban đầu và Y là hợp chất sau. %VNH2 trong Y = (MX/MY - 1) * 100 (5). Điều kiện: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3.

Bài Tập Về Hóa Vô Cơ

I. BÀI TOÁN VỀ CO2

 1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2. Điều kiện: n↓ ≤ nCO2 Công thức: n↓ = nOH- - nCO2 (6).
 2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2. Điều kiện: nCO23- ≤ nCO2 Công thức: nCO23- = nOH- - nCO2 (7). (Cần so sánh nCO23- với nCa và nBa để tính lượng kết tủa).
 3. Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu. (Dạng này có 2 kết quả). Công thức: nCO2 = nCO2 (8) hoặc nCO2 = nOH- - n↓ (9).

II. BÀI TOÁN VỀ NHÔM - KẼM

 1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả). Công thức: nOH- = 3n↓ (10) hoặc nOH- = 4nAl3+ - n↓ (11).
 2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả). Công thức: nOH-min = 3n↓ + nH+ (12), nOH-max = 4nAl3+ - n↓ + nH+ (13).
 3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả). Công thức: nH+ = n↓ (14) hoặc nH+ = 4nAlO2- - 3n↓(15).
 4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả). Công thức: nH+ = n↓ + nOH- (16) hoặc nH+ = 4nAlO2- - 3n↓+ nOH- (17).
 5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn2+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả): nOH- = 2n↓(18) hoặc nOH- = 4nZn2+ - 2n↓ (19).

Trên đây là 58 công thức giải nhanh Hóa học, giúp các bạn biết cách vận dụng phù hợp các công thức tính nhanh hóa học vào các dạng bài tập. Qua đó, bạn sẽ có thể tính toán nhanh chóng và chính xác hơn. Tài liệu này cũng rất hữu ích cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia. Chúc các bạn học tập tốt!

Đừng quên tham gia thi và tải đề thi THPT Quốc gia MIỄN PHÍ tại các link dưới đây:

 • Thi thử môn Văn
 • Thi thử môn Lý
 • Thi thử môn Hóa
 • Thi thử môn Sinh
 • Thi thử môn Anh

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải tài liệu thi thử THPT Quốc gia 2019 MIỄN PHÍ theo các đề thi sau:

 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý
 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Chúc các bạn học tập tốt!

1