Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
1. Chấp Nhận Điều Khoản
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web Nisshin.edu.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web.

2. Sử Dụng Nội Dung
Bản quyền: Nội dung trên trang web Nisshin.edu.vn, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và âm thanh, được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn chỉ có quyền sử dụng nội dung cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung cho mục đích thương mại đều cần có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.
Nội dung của người dùng: Chúng tôi có thể cho phép bạn đăng nội dung trên trang web, như bình luận hoặc đánh giá. Bạn phải tuân thủ quy tắc và hướng dẫn liên quan đến việc đăng nội dung và không được đăng nội dung có tính chất bất hợp pháp, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc xúc phạm người khác.
3. Quyền Truy Cập Và Tài Khoản
Tài khoản: Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web, bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ tài khoản của mình với người khác. Bạn cũng phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu có sự vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
Quyền truy cập: Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi nghi ngờ việc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.
4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và bảo quản thông tin cá nhân của bạn theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài
Trang web Nisshin.edu.vn có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên các trang web này và khuyên bạn kiểm tra điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của họ khi bạn truy cập các liên kết này.

6. Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng
Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về Điều Khoản Sử Dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Nisshin.edu.vn và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này.