Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của trang web Nisshin.edu.vn. Chúng tôi xem xét và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo mật để đảm bảo sự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trang Chính Sách Bảo Mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Thông tin bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp qua các biểu mẫu trên trang web hoặc qua các kênh liên lạc khác. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác.
Thông tin về tài khoản: Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web, chúng tôi có thể thu thập tài khoản và mật khẩu của bạn để xác định bạn trong quá trình đăng nhập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về loại thiết bị, trình duyệt web và địa chỉ IP của bạn để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên trang web.


2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Liên lạc và hỗ trợ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để trả lời câu hỏi của bạn, cung cấp thông tin và hỗ trợ bạn khi cần thiết.
Cải thiện trải nghiệm: Thông tin cá nhân của bạn giúp chúng tôi tối ưu hóa và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web.
Thông tin về dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin để thông báo về các dịch vụ, cơ hội và sự kiện liên quan đến du học, giải trí, công nghệ và khám phá.
Quảng cáo và tiếp thị: Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và quảng cáo từ đối tác của chúng tôi.


3. Bảo Quản Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi sẽ bảo quản thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích sử dụng đã được nêu ở trên. Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn lâu dài khi không còn cần thiết.

4. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không phép. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định bảo mật và không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

5. Quyền Truy Cập Và Sửa Đổi Thông Tin Cá Nhân
Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để thực hiện điều này, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn (nếu có) hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

6. Thay Đổi Chính Sách
Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản đã được thay đổi.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.