Công nghệ

Lý thuyết cách mạng công nghiệp - Công nghệ 10

00:30 02/06/2024

BÀI 6: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP I. KHÁI QUÁT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Cách mạng công nghiệp là sự đột phá về công nghệ góp phần đem lại sự thay đổi sâu sắc về...