Xem thêm

Bộ 50 Đề thi Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023: Tài liệu ôn luyện và đạt điểm cao

Bạn đang tìm kiếm tài liệu ôn luyện Công nghệ lớp 6 để chuẩn bị cho bài kiểm tra? Bộ 50 Đề thi Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 là nguồn...

Bạn đang tìm kiếm tài liệu ôn luyện Công nghệ lớp 6 để chuẩn bị cho bài kiểm tra? Bộ 50 Đề thi Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 là nguồn tài liệu mới nhất và đầy đủ cho bạn. Bộ đề này bao gồm các đề thi giữa kì và học kì với đáp án chi tiết, đảm bảo giúp bạn ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong bài kiểm tra Công nghệ 6.

Đề thi Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo (năm 2023)

 • Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ 6 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ 6 Học kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ lớp 6 Học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có đáp án (3 đề)

 • Đề thi Công nghệ lớp 6 Học kì 2 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (3 đề)

Ngoài ra, còn có các tuyển tập đề thi Công nghệ 6 giữa kì 1, học kì 1, giữa kì 2, và học kì 2. Bạn có thể xem những đề thi này để ôn tập và tự kiểm tra kỹ năng của mình.

Đề thi Công nghệ giữa kì 1, học kì 1, giữa kì 2, học kì 2 đều cung cấp đáp án chi tiết và ma trận, giúp bạn nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra.

Đừng quên tham khảo thêm các tuyển tập đề thi Công nghệ 6 cả ba sách để đạt kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra của bạn.

Đề thi Công nghệ 6 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo năm 2023 có ma trận (3 đề) Hình a, b, c - Các hình ảnh trên đại diện cho những kiểu nhà khác nhau. Trong số đó, kiểu nhà nào là kiểu nhà vững chắc nhất?

 • A. Hình a
 • B. Hình b
 • C. Hình c
 • D. Cả ba đáp án trên

Trong bài kiểm tra này, bạn sẽ gặp những câu hỏi thú vị về kiến thức về nhà ở và tiết kiệm năng lượng. Hãy cố gắng trả lời tốt nhất để đạt điểm cao nhé.

Kết luận

Bộ 50 Đề thi Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo năm 2023 là nguồn tài liệu quý giá để bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra Công nghệ 6. Hãy tận dụng tài liệu này để nắm vững kiến thức và tự tin với bài kiểm tra của mình.

1