Xem thêm

Bộ tài liệu Tóm tắt công thức Vật Lí 10 cả năm chi tiết chương trình sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều đã ra mắt!

Bộ tài liệu Tóm tắt công thức Vật Lí 10 cả năm là một công cụ hữu ích giúp học sinh tổng kết kiến thức Vật Lí lớp 10 một cách dễ dàng. Bộ tài...

Tóm tắt công thức Vật Lí 10 chương trình mới Bộ tài liệu Tóm tắt công thức Vật Lí 10 cả năm là một công cụ hữu ích giúp học sinh tổng kết kiến thức Vật Lí lớp 10 một cách dễ dàng. Bộ tài liệu nêu bật những công thức quan trọng trong chương trình mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều. Đây là một tài liệu vô cùng cần thiết để học sinh có thể ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 10.

Tóm tắt công thức Vật Lí 10 chương trình mới

Công thức Vật Lí 10 Kết nối tri thức

 • Công thức tính sai số tuyệt đối
 • Công thức tính sai số tỉ đối
 • Công thức tính vận tốc trung bình
 • Công thức tính tốc độ trung bình
 • Công thức tính độ dịch chuyển tổng hợp
 • Công thức tính vận tốc tổng hợp
 • Công thức tính gia tốc của chuyển động biến đổi
 • Công thức vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Công thức về phương trình độ dịch chuyển, quãng đường
 • Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc
 • Công thức chuyển động rơi tự do
 • Công thức chuyển động ném ngang
 • Công thức tính trọng lượng
 • Công thức tính lực ma sát
 • Công thức tính lực đẩy Archimedes
 • Công thức định luật II Newton
 • Công thức tính khối lượng riêng
 • Công thức tính áp suất
 • Công thức tính áp suất chất lỏng
 • Công thức tổng hợp lực đồng quy
 • Công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều
 • Công thức moment lực
 • Công thức moment ngẫu lực
 • Công thức tính công
 • Công thức tính công suất
 • Công thức động năng
 • Công thức thế năng
 • Công thức cơ năng
 • Công thức tính hiệu suất
 • Công thức động lượng
 • Công thức mối quan hệ giữa lực và độ thay đổi động lượng
 • Công thức định luật bảo toàn động lượng
 • Công thức độ dịch chuyển góc
 • Công thức tốc độ góc
 • Công thức tính tốc độ chuyển động tròn
 • Công thức liên hệ giữa tốc độ và tốc độ góc
 • Công thức tính gia tốc hướng tâm
 • Công thức tính lực hướng tâm
 • Công thức tính lực đàn hồi

Lưu trữ: Công thức Vật Lí 10 (sách cũ)

Tài liệu tóm tắt công thức Vật Lí lớp 10 gồm 7 chương, liệt kê các công thức quan trọng nhất:

 • Chương 1: Động học chất điểm
 • Chương 2: Động lực học chất điểm
 • Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
 • Chương 4: Các định luật bảo toàn
 • Chương 5: Chất khí
 • Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Chương 7: Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể

Hi vọng với bộ tài liệu tóm tắt công thức Vật Lí 10 này, học sinh sẽ dễ dàng nhớ được các công thức và biết cách làm các dạng bài tập Vật Lí lớp 10. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu bộ tài liệu hữu ích này!

1