Xem thêm

Các môn học trong chương trình lớp 6 mới – Đưa con vào nền tảng thành công

Chương trình giáo dục mới của lớp 6 không ngừng thay đổi và cập nhật để đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh. Điều này đòi hỏi các bậc phụ huynh phải nắm...

Chương trình giáo dục mới của lớp 6 không ngừng thay đổi và cập nhật để đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh. Điều này đòi hỏi các bậc phụ huynh phải nắm rõ thông tin về các môn học trong chương trình mới để giúp con em mình học tốt. Bài viết này sẽ giúp các bậc phụ huynh có cái nhìn tổng quan về chương trình mới của lớp 6.

Sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới

Chương trình lớp 6 mới đưa vào giảng dạy nhiều bộ sách giáo khoa thay vì chỉ có một bộ sách chung trước đây. Mỗi môn học đều có 3 sách giáo khoa trừ môn Tin học có 2 sách và môn Tiếng Anh có 8 sách giáo khoa. Chính sách này giúp bậc phụ huynh và học sinh có nhiều tài liệu tham khảo và học tập phù hợp với từng môn học.

Các môn học trong chương trình lớp 6 mới Hình ảnh minh họa: Các môn học trong chương trình lớp 6 mới

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tuy nhiên, từng tỉnh thành sẽ tự lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện địa phương. Vì vậy, bậc phụ huynh cần cùng con theo dõi thông tin để chuẩn bị trước cho con em mình.

Nội dung và yêu cầu cần đạt trong các môn học

Môn Ngữ văn

Môn Ngữ văn trong chương trình lớp 6 mới có những thay đổi mạnh mẽ so với các năm học trước. Chương trình mới tập trung vào việc hình thành các phẩm chất và năng lực cho học sinh thay vì truyền thụ kiến thức. Môn Ngữ văn đặt ra yêu cầu về năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học của học sinh.

Môn Ngữ văn không chỉ yêu cầu học sinh biết viết chữ, viết câu, viết đoạn mà còn tạo được các kiểu loại văn bản. Học sinh được đánh giá thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe.

Các môn học khác

Chương trình lớp 6 mới bao gồm 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Ngoài ra, học sinh còn có 2 môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 2.

Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá

Chương trình lớp 6 mới tập trung vào phương pháp giảng dạy theo hướng mở. Thay vì truyền thụ kiến thức, sách giáo khoa mới đưa ra các hoạt động học tập để học sinh chủ động tiếp thu và phát triển năng lực. Giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn đóng vai trò hướng dẫn và tổ chức các hoạt động học tập.

Học sinh được đánh giá thông qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe. Đánh giá được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Giáo viên thường xuyên quan sát và ghi chép hằng ngày, cũng như kiểm tra học sinh qua câu hỏi và thuyết trình.

Với chương trình lớp 6 mới, bậc phụ huynh cần nắm rõ thông tin về các môn học và cùng con em học tập một cách chủ động. Chương trình mới mang lại cơ hội để con em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, chương trình cũng đòi hỏi sự chủ động và sáng tạo từ phía học sinh.

1