Con ngoài giá thú - Được hưởng di sản thừa kế hay không?

Con ngoài giá thú là gì? Pháp luật hiện nay không có định nghĩa cụ thể về khái niệm "con ngoài giá thú". Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường và trên thực tế, con...

Con ngoài giá thú

Con ngoài giá thú là gì?

Pháp luật hiện nay không có định nghĩa cụ thể về khái niệm "con ngoài giá thú". Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường và trên thực tế, con ngoài giá thú có thể là con sinh ra trong các trường hợp sau đây:

  • Con do cha mẹ đều là người độc thân có quan hệ tình cảm với nhau, không sống chung hoặc sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn;
  • Con do cha mẹ (một trong hai hoặc cả hai) đã kết hôn với người khác nhưng có quan hệ tình cảm với nhau và sinh con;
  • Con được sinh ra sau khi cha mẹ đã từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn, sau đó sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn lại.

Tóm lại, con ngoài giá thú là các con sinh ra trong thời điểm cha mẹ không có quan hệ hôn nhân theo quy định pháp luật, tức không đăng ký kết hôn.

Con ngoài thú không được thừa nhận thì làm thế nào?

Theo Điều 101 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, việc xác định cha, mẹ, con được thực hiện như sau:

  1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con trong trường hợp không có tranh chấp.
  2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và quy định tại Điều 92 của Luật này.
  3. Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Theo quy định trên, trong trường hợp không có tranh chấp, việc xác định cha, mẹ, con thuộc về cơ quan đăng ký hộ tịch. Thủ tục đăng ký cha, mẹ, con sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hộ tịch.

Tuy nhiên, không phải cha nào cũng thừa nhận con ngoài giá thú. Vì vậy, khi có tranh chấp, việc xác định quan hệ cha, mẹ, con sẽ thuộc về tòa án. Thủ tục xác định lại cha cho con sẽ được thực hiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo trình tự và thủ tục quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Sau khi tòa án có bản án xác định quan hệ cha, con, các bên sẽ gửi quyết định/bản án có hiệu lực cho cơ quan đăng ký hộ tịch để được ghi chú quan hệ cha, con theo quy định pháp luật.

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế hay không?

Tương tự như tất cả các trường hợp nhận thừa kế khác, việc con ngoài giá thú được hưởng di sản thừa kế phụ thuộc vào các quy định về người thừa kế theo quy định tại Điều 613 Bộ Luật Dân Sự. Theo đó, người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế, nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Nếu người thừa kế không là cá nhân, thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Pháp luật về thừa kế hiện nay quy định hai hình thức nhận di sản thừa kế là:

  1. Thừa kế theo di chúc: Đây là hình thức thừa kế dựa trên ý chí của người để lại để chuyển tài sản cho người thừa kế sau khi mất. Người thừa kế theo di chúc phải tuân thủ các quy định pháp luật về di chúc.
  2. Thừa kế theo pháp luật: Đây là hình thức thừa kế dựa trên quy định của pháp luật về hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế. Người thừa kế theo pháp luật phải thuộc hàng thừa kế theo quy định tại Điều 651 Bộ Luật Dân Sự.

Với việc xác định cha, con ngoài giá thú theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các điều kiện hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, việc hưởng di sản thừa kế của con ngoài giá thú hoàn toàn được pháp luật bảo vệ và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về thừa kế.

Tuy nhiên, việc thừa kế của con ngoài giá thú phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và sẽ thuộc vào các hàng thừa kế tương ứng. Ví dụ, khi thừa kế tài sản của cha, con ngoài giá thú sẽ được ghi nhận tại hàng thừa kế thứ nhất là "con đẻ" của người chết. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, con ngoài giá thú có thể được hưởng quyền thừa kế theo pháp luật tương tự như những người khác cùng hàng thừa kế.

Kết luận

Hiện nay, việc hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào việc con có phải là con ngoài giá thú hay không, mà phụ thuộc vào các quy định về người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Việc quan hệ cha, mẹ, con cần được xác định trước khi được hưởng di sản thừa kế.

Với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Võ Consultants để được tư vấn chi tiết.

Con ngoài giá thú

Để biết thêm thông tin về thừa kế quyền sử dụng đất, vui lòng tham khảo bài viết tại đây.

Trân trọng!

1