Tổng hợp toàn bộ các công thức vật lý 7 cần nhớ

Trong chương trình vật lý 7, chúng ta sẽ học và làm quen với nhiều công thức vật lý cơ bản. Dưới đây là một số công thức quan trọng cần nhớ: Công thức liên...

Trong chương trình vật lý 7, chúng ta sẽ học và làm quen với nhiều công thức vật lý cơ bản. Dưới đây là một số công thức quan trọng cần nhớ:

Công thức liên quan đến quang học

Các công thức chương quang học cần nhớ

 • Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.
 • Công thức góc phản xạ và góc tới: Góc phản xạ bằng góc tới.
 • Góc phản xạ và góc tới đều là i = i'

Ví dụ: Một tia tới hợp với phương nằm ngang một góc là 40 độ. Tính góc tới và góc phản xạ.

Công thức liên quan đến âm học

Các công thức liên quan đến âm học cần nhớ

 • Công thức tính tần số dao động: f = n/t (Hz)
 • Công thức liên quan: n = f.tt = n/f

Ví dụ: Vật A thực hiện được 600 dao động trong 20 giây, vật B thực hiện 750 dao động trong 30 giây. Tính tần số dao động của mỗi vật.

Công thức liên quan đến điện học

Mạch điện mắc nối tiếp và song song

 • Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện của mạch bằng cường độ dòng điện tại các đèn.
 • Trong mạch điện gồm hai bóng đèn mắc song song: Cường độ mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ.
 • Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau.

Ví dụ áp dụng: Nếu có 5 nguồn điện với hiệu điện thế lần lượt là 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V, và 12 V, và có hai bóng đèn cùng ghi 3 V, nguồn điện nào là phù hợp nhất để mắc nối tiếp hai bóng đèn? Tại sao?

Công thức đổi đơn vị đo hiệu điện thế

 • 1 mV = 0,001 V
 • 1 kV = 1000 V
 • 1 V = 1000 mV

Ví dụ áp dụng: Đổi đơn vị đo của các giá trị sau đây:

 • 500 kV = ... V
 • 220 V = ... kV
 • 0,5 V = ... mV
 • 9 kV = ... V

Bí quyết ghi nhớ các công thức vật lí 7 hiệu quả:

 1. Học đến đâu, hiểu đến đó.
 2. Học đi đôi với hành.
 3. Vận dụng các quy tắc khi học công thức.

Hy vọng với tài liệu này, các em sẽ ghi nhớ công thức vật lí tốt hơn và áp dụng thành thạo vào việc giải bài tập vật lí.

1