Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa có đáp án

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 10 là một phần quan trọng trong quá trình ôn tập và kiểm tra kiến thức của học sinh. Để giúp các bạn học sinh ôn tập...

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 10 là một phần quan trọng trong quá trình ôn tập và kiểm tra kiến thức của học sinh. Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách hiệu quả, VUIHOC xin tổng hợp một số đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa có đáp án để các bạn tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa

Dưới đây là ma trận đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa tham khảo:

TT Nội dung Kiến thức Mức độ vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Phản ứng oxi hóa khử Số oxi hóa 1 1 0 0
Phản ứng oxi hóa - khử 1 1 1 0
2 Năng lượng hóa học Phản ứng hóa học và enthalpy 2 1 0 0
Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học 2 1 0 0
3 Tốc độ phản ứng hóa học Tốc độ phản ứng hóa học 4 4 0 0
4 Nguyên tố nhóm VIIA Nguyên tố và đơn chất halogen 3 2 1 0
Hydrogen halide và hydrohalic acid 3 2 0 1
Tổng số câu 16 12 2 1

Theo ma trận đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa tham khảo, đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần tự luận là các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Hình ảnh liên quan đến bài viết

2. Một số đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa và đáp án

2.1 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa kết nối tri thức

a. Đề thi

Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi

b. Đáp án

 1. D
 2. B
 3. D
 4. A
 5. D
 6. A
 7. C
 8. B
 9. B
 10. B
 11. A
 12. A
 13. C
 14. B
 15. B
 16. B
 17. C
 18. A
 19. D
 20. C
 21. D
 22. A
 23. B
 24. A
 25. B
 26. A
 27. B
 28. A

Phần tự luận:

Câu 1: a. Phản ứng oxi hóa khử: MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Chất khử: HCl; chất oxi hoá: MnO2.

Cl2 + 2KOH -> KCl + KClO + H2O. Cl2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.

b. Biểu đồ

Theo (1) có: Biểu đồ

Theo (2) có: Biểu đồ

Nồng độ mol/L của các chất trong dung dịch sau phản ứng: Biểu đồ

Biểu đồ

Câu 2: Cả hai muối đều tạo kết tủa với AgNO3. Phương trình hoá học: NaR + AgNO3 -> AgR + NaNO3

nNaR = 6.56 / (23 + MR) mol; nAgNO3 = 0.05 mol

nNaR = nAgNO3 => (6.56 / (23 + MR)) = 0.05 => MR = 108.2

Vậy X là bromine và I là iodine (thỏa mãn).

Hình ảnh liên quan đến bài viết

2.2 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa chân trời sáng tạo

a. Đề thi

Đề thi Đề thi Đề thi

b. Đáp án

 1. C
 2. C
 3. A
 4. C
 5. D
 6. D
 7. B
 8. A
 9. B
 10. A
 11. A
 12. B
 13. B
 14. C
 15. B
 16. C
 17. B
 18. D
 19. D
 20. D
 21. A
 22. C
 23. A
 24. A
 25. A
 26. D
 27. C
 28. B

Phần tự luận

Câu 1: a) MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O Chất khử: HCl; Chất oxi hoá: MnO2.

Cl2 + 2KOH -> KCl + KClO + H2O Cl2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.

b) Biểu đồ

Câu 2: Cả hai muối đều tạo kết tủa với AgNO3. Phương trình hoá học: NaR + AgNO3 -> AgR + NaNO3

nNaR = 6.56 / (23 + MR) mol; nAgNO3 = 0.05 mol

nNaR = nAgNO3 => (6.56 / (23 + MR)) = 0.05 => MR = 108.2

Vậy X là bromine và I là iodine (thỏa mãn).

Hình ảnh liên quan đến bài viết

2.3 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa Cánh diều

a. Đề thi

Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi Đề thi

b. Đáp án

 1. C
 2. B
 3. C
 4. D
 5. C
 6. B
 7. B
 8. C
 9. C
 10. A
 11. A
 12. C
 13. C
 14. D
 15. B
 16. A
 17. B
 18. C
 19. D
 20. D
 21. B
 22. C
 23. B
 24. B
 25. D
 26. D
 27. C
 28. D

Trên đây là một số đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa và đáp án mà VUIHOC đã tổng hợp. Hy vọng rằng những đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi. Hãy nhanh tay đăng ký khóa học của VUIHOC để được hướng dẫn bởi các thầy cô giỏi và xây dựng lộ trình ôn tập hiệu quả nhé!

Hình ảnh liên quan đến bài viết

1