Trường Nguyễn Du, trường Lê Đình Chinh: Mua sách giáo khoa có bia kèm lạc gần 1 triệu đồng

Phụ huynh có con đang học ở một số trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh với tạp chí Giáo dục Việt Nam về việc trường bán sách giáo khoa...

Phụ huynh có con đang học ở một số trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh với tạp chí Giáo dục Việt Nam về việc trường bán sách giáo khoa kèm sách tham khảo.

Lớp 2 phải mua sách đến hơn 900 nghìn đồng

Một phụ huynh có con chuẩn bị vào học lớp 2 (bán trú) của Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho tạp chí Giáo dục Việt Nam danh mục các loại sách và tài liệu tham khảo mà trường đề nghị mua cho năm học tới.

Danh mục các loại sách cần mua cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Các loại sách cần mua cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Du

Theo danh mục này, cần mua 13 loại sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu tham khảo và giấy bọc sách. Riêng bộ sách giáo khoa (Chân trời sáng tạo) gồm 10 quyển có giá 179 nghìn đồng, sách bài tập (11 quyển) có giá 139 nghìn đồng. Tổng cộng, nếu mua hết các loại sách được liệt kê, phụ huynh phải trả đến 917 nghìn đồng.

Vào cuộc họp với phụ huynh vào ngày 19/6, giáo viên chủ nhiệm của trường đã thông báo rõ là phụ huynh có quyền lựa chọn mua sách hay tài liệu tham khảo nào, không bắt buộc phải mua hết.

Trường Lê Đình Chinh: Chỉ mua những sách cần thiết

Ở Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 5, phụ huynh cung cấp danh mục các sách cần mua cho học sinh lớp 4, bao gồm sách giáo khoa (87 nghìn đồng), sách bổ trợ (tài liệu tham khảo, hơn 185 nghìn đồng), bộ đồ dùng (170 nghìn đồng), sách tiếng Anh (324 nghìn đồng) và bìa bao sách (232 nghìn đồng). Tổng số tiền mà phụ huynh phải trả nếu mua hết danh mục này là hơn 998 nghìn đồng.

Phiếu đăng ký sách lớp 4 của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh Phiếu đăng ký sách lớp 4 của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

Tuy nhiên, phụ huynh có hoàn toàn quyền lựa chọn mua hay không mua những loại sách bổ trợ này. Trước khi đưa ra danh mục sách, tổ chuyên môn trường đã họp và đưa ra danh mục những loại sách cần dùng cho năm học tới. Phụ huynh có thể mua những loại sách này tại các nhà sách giáo dục.

Học sinh không đủ sách sẽ được hỗ trợ

Cả hai trường Nguyễn Du và Lê Đình Chinh đều khẳng định không bắt buộc phụ huynh phải mua hết cả bộ sách và tài liệu tham khảo. Nếu học sinh nào không có đủ sách để học, nhà tài trợ hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ hỗ trợ.

Cô Hồ Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, cho biết việc lựa chọn sách giáo khoa và tài liệu tham khảo là do sự lựa chọn của các thành viên trong hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Vào cuộc họp với phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo rõ ràng rằng phụ huynh có quyền lựa chọn mua sách hay tài liệu tham khảo nào, không bắt buộc phải mua hết.

Trường Nguyễn Du, Trường Lê Đình Chinh bán sách giáo khoa có bia kèm lạc gần 1 triệu đồng

1