Xem thêm

Các dạng bài tập Sinh học 12 ôn thi THPT Quốc gia chọn lọc, có lời giải

Hình minh họa: Phương pháp giải bài tập ADN và ARN hay, chi tiết Với mục đích giúp học sinh chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia năm 2022, VietJack đã biên soạn bộ tài...

Hình minh họa: Phương pháp giải bài tập ADN và ARN hay, chi tiết

Với mục đích giúp học sinh chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia năm 2022, VietJack đã biên soạn bộ tài liệu "Các dạng bài tập Sinh học 12 ôn thi THPT Quốc gia" chọn lọc, có lời giải. Bộ tài liệu này cung cấp đầy đủ kiến thức trọng tâm, các dạng bài tập và phương pháp giải chi tiết bài tập trắc nghiệm môn Sinh học có trong đề thi Đại học.

Tổng hợp kiến thức ADN và ARN đầy đủ, chi tiết

Phương pháp giải bài tập ADN và ARN

1. Bài tập về ADN

Bài 1: Một phân tử ADN có tổng số 60000 nuclêôtit. Hãy xác định chiều dài và số chu kì xoắn của ADN này.

Hướng dẫn giải

Công thức giải nhanh: Một phân tử ADN có tổng số nuclêôtit là N thì số chu kì xoắn ; Chiều dài của ADN (tính theo đơn vị Å).

Giải thích lí thuyết:

  • ADN có cấu trúc xoắn kép, trong đó mỗi chu kì xoắn có chiều dài 34Å và có 10 cặp nuclêôtit. Do đó, cứ 1 cặp nuclêôtit thì tương đương độ dài 3,4Å.
  • Vì vậy, một phân tử ADN có N nuclêôtit thì sẽ có chiều dài
  • Một phân tử ADN có N nuclêôtit thì sẽ có số chu kì xoắn

Áp dụng công thức giải nhanh vào bài toán, ta có:

  • Chiều dài của ADN này (Å).
  • Số chu kì xoắn của ADN (chu kì xoắn).

Ví dụ vận dụng: Ví dụ 1: Một phân tử ADN có chiều dài 9160 nm. Hãy xác định tổng số nuclêôtit của ADN và số chu kì xoắn của ADN này.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức giải nhanh, ta có:

  • Chiều dài của ADN,
  • ADN có chiều dài 9160 nm = 91600Å. Tổng số nuclêôtit của ADN là (nu).
  • Số chu kì xoắn của ADN (chu kì xoắn).

Ví dụ 2: Một gen có 220 chu kì xoắn. Hãy xác định tổng số nuclêôtit và chiều dài của gen này.

Hướng dẫn giải

Gen là một đoạn ADN cho nên áp dụng công thức giải nhanh của ADN, ta có:

  • Chiều dài của ADN, L = số chu kì xoắn x 34 = 220 x 34 = 7480 (Å).
  • Tổng số nuclêôtit của ADN là = số chu kì xoắn x 20 = 220 x 20 = 4400 (chu kì).

2. Bài tập về ARN

...

(To read the full article, please click here)

1