Xem thêm

Công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10: Kiến thức hữu ích cho học sinh

Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính lực tổng hợp của hai lực này...

Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính lực tổng hợp của hai lực này và những ví dụ minh họa đi kèm. Bài tập tự luyện cũng được cung cấp để bạn củng cố kiến thức.

Công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10

1. Công thức

Lực tổng hợp của hai lực song song, cùng chiều là một lực có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực.

 • Lực tổng hợp: F = F1 + F2

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Đặt tại hai đầu thanh AB dài 60 cm hai lực song song cùng chiều và vuông góc với AB. Lực tổng hợp F được xác định đặt tại O cách A một khoảng 15 cm và có độ lớn 12 N. Độ lớn của lực F1 bằng bao nhiêu?

Công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10 (hay, chi tiết)

Hướng dẫn giải:

 • Ta có: F1/F2 = d2/d1 ⇒ F1/F2 = (60-15)/15 ⇒ F1/F2 = 3/1; F1 + F2 = 12
 • Tìm được: F1 = 9N

Ví dụ 2: Hai lực F1 và F2 song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là 15N và 20N. Độ lớn của hợp lực F có giá trị là bao nhiêu?

Đáp án đúng là B: Hợp lực F = F1 + F2 = 15 + 20 = 35N

3. Bài tập

Bài 1: Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 600 N và một thúng ngô nặng 400 N. Đòn gánh dài 2 m. Hỏi vai người này phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Đáp án đúng là D:

 • Vai người chịu tác dụng của lực 1000 N
 • Vai người đặt tại điểm cách đầu treo thúng gạo 80 cm

Bài 2: Một vật chịu tác dụng của 2 lực song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là F1 = 20 N và F2 = 10 N như hình vẽ. Độ lớn của hợp lực F và khoảng cách từ giá của hợp lực đến giá của F1 là bao nhiêu?

Công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10 (hay, chi tiết)

Đáp án đúng là A:

 • Độ lớn của hợp lực F = 30 N
 • Khoảng cách từ giá của hợp lực đến giá của F1 = 10 cm

Bài 3: Một vật chịu tác dụng của 2 lực song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là F1 = 20 N và F2. Hợp lực của chúng có độ lớn F = 50 N và giá của hợp lực F cách giá của F1 một đoạn 30 cm. Độ lớn của lực F2 và khoảng cách từ giá của hợp lực đến giá của F2 là bao nhiêu?

Đáp án đúng là B:

 • Độ lớn của lực F2 là 30 N
 • Khoảng cách từ giá hợp lực đến giá của F2 là 20 cm

Bài 4: Một tấm ván nặng 150 N được bắc qua một con mương. Biết trọng tâm G của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng là 2 m và cách điểm tựa B một khoảng 1 m. Hãy xác định lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

Công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10 (hay, chi tiết)

Đáp án đúng là A:

 • Lực FA = 50N
 • Lực FB = 100N

Bài 5: Hai lực F1 và F2 song song cùng chiều có độ lớn lần lượt là 25N và 20N. Độ lớn của hợp lực F có giá trị là bao nhiêu?

Đáp án đúng là D: Hợp lực F = F1 + F2 = 25 + 20 = 45N

Đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác về công thức Vật Lí 10 sách mới và chi tiết như:

 • Công thức moment lực
 • Công thức moment ngẫu lực
 • Công thức tính công
 • Công thức tính công suất
 • Công thức động năng

Săn shopee siêu SALE:

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

Bài viết này hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công thức lực tổng hợp hai lực song song cùng chiều lớp 10. Cùng thực hành bài tập để rèn luyện kỹ năng và nắm vững kiến thức này!

1