Xem thêm

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Xin chào các em học sinh lớp 5! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bài toán về diện tích trong môn Toán. Mời các em cùng khám phá chi...

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Xin chào các em học sinh lớp 5! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bài toán về diện tích trong môn Toán. Mời các em cùng khám phá chi tiết từng bài tập dưới đây:

Bài 1: Tính diện tích hình vẽ

Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích hình vẽ dựa trên hình trên giấy kẻ ô vuông, với mỗi ô vuông có diện tích 1cm2. Hãy tính diện tích hình vẽ.

Hướng dẫn giải: Cách 1: Chúng ta có thể chia hình vẽ thành một hình chữ nhật và một hình vuông.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

 • Diện tích hình chữ nhật là: 4 x 6 = 24 (cm2)
 • Diện tích hình vuông là: 3 x 3 = 9 (cm2)
 • Diện tích hình bạn Huy vẽ là: 24 + 9 = 33 (cm2)

Đáp số: 33cm2.

Cách 2: Chúng ta cũng có thể đếm số ô vuông trong hình mà Huy vẽ, với mỗi ô vuông có diện tích 1cm2. Vậy diện tích hình bạn Huy vẽ cũng là 33cm2.

Bài 2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

Bài toán yêu cầu chúng ta viết diện tích bức tường cần sơn dựa trên hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Hướng dẫn giải: Diện tích bức tường cần sơn là: 23,6 m2.

Giải thích:

 • Diện tích phần mái hình tam giác là: 2,5 x 6 : 2 = 7,5 (m2)
 • Diện tích phần tường hình chữ nhật là: 3,5 x 4,6 = 16,1 (m2)
 • Diện tích phần cần sơn là: 16,1 + 7,5 = 23,6 (m2).

Bài 3: Tính diện tích khu vườn

Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích khu vườn dựa trên hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Hướng dẫn giải: Để giải bài toán này, chúng ta vẽ thêm một mảnh đất để tạo thành hình vuông như trong hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

 • Diện tích hình vuông sau khi vẽ thêm là: 80 x 80 = 6400 (m2)
 • Diện tích phần vẽ thêm là: 10 x 17 = 170 (m2)
 • Diện tích khu vườn là: 6400 - 170 = 6230 (m2)

Đáp số: 6230 m2.

Bài 4: Viết vào chỗ chấp cho thích hợp

Bài toán yêu cầu chúng ta viết diện tích thửa ruộng dựa trên hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Hướng dẫn giải: Diện tích thửa ruộng là 394,5 m2.

Giải thích:

 • Thửa ruộng gồm 2 phần:

  • Phần hình tam giác với đáy bằng 26m, chiều cao bằng 10,5m có diện tích là: 26 x 10,5 : 2 = 136,5 (m2)
  • Phần hình thang với hai đáy là 17m ; 26m và chiều cao 12m. (17 + 26) x 12 : 2 = 258 (m2)
 • Diện tích cả thửa ruộng là: 136,5 + 258 = 394,5 (m2)

Bài 5: Đánh dấu vào ô trống dưới các hình hộp chữ nhật

Bài toán yêu cầu chúng ta đánh dấu diện tích xung quanh các hình hộp chữ nhật dựa trên hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16

Bài 6: Viết số đo thích hợp vào ô trống

Bài toán yêu cầu chúng ta viết số đo thích hợp cho các chiều của hình hộp chữ nhật dựa trên bảng thông tin.

Hướng dẫn giải:

Hình hộp chữ nhật A B C
Chiều dài 8cm 5,2m dm
Chiều rộng 5cm 3,6m dm
Chiều cao 6cm 4m 1dm
Chu vi mặt đáy
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Hướng dẫn giải:

Hình hộp chữ nhật A B C
Chiều dài 8cm 5,2m dm
Chiều rộng 5cm 3,6m dm
Chiều cao 6cm 4m 1dm
Chu vi mặt đáy 26cm 17,6m 2 dm
Diện tích xung quanh 156 cm2 70,4 m2 2 dm2
Diện tích toàn phần 236 cm2 107,84 m2 2,48 dm2

Bài 7: Nối mảnh bìa

Bài toán yêu cầu chúng ta nối mảnh bìa thành hình hộp chữ nhật hoặc hình lập phương dựa trên hình vẽ.

Hướng dẫn giải:

Chưa có hướng dẫn giải cho bài toán này.

Bài 8: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật dựa trên thông số chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Hướng dẫn giải: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

 • Chiều dài: 1m
 • Chiều rộng: 60cm
 • Chiều cao: 50cm.

Hướng dẫn giải:

 • Chu vi đáy hình hộp là: (100 + 60) x 2 = 320 (cm)
 • Diện tích xung quanh hình hộp là: 320 x 50 = 16,000 (cm2)
 • Diện tích hai đáy của hình hộp là: 100 x 60 x 2 = 12,000 (cm2)
 • Diện tích toàn phần của hình hộp là: 16,000 + 12,000 = 28,000 (cm2)

Đáp số: Sxq = 16,000 cm2 ; STP = 28,000 cm2.

Đó là những bài giải trong sách "Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 21 trang 13, 16". Hãy cùng thử giải và rèn luyện kỹ năng toán của mình!

Đọc thêm các bài giảng khác tại đây.

1